6 juli 2014

Om yngel, Sargassohavet och en delikatess!

I västra delen av norra Atlanten, nordost om Bahamas, ligger det nästintill mytomspunna Sargassohavet, platsen dit ålen simmar i slutet av sin levnad för att leka och sedan dö!

Enligt vissa uppgifter är antalet glasål, yngel, som tar sig till våra trakter nere på bara 1 % av nivåerna under början på 1970-talet.

Ålen är utrotningshotad och för oss som knappt orkar tänka tanken på ett julbord utan rökt ål, i mitt fall allra helst flatrökt, är detta faktum svårt att ta in.

Så fantastiskt bra är därför dagens nyhetstelegram som berättar att två miljoner ålyngel köpts in från England och ska utplanteras i svenska vattendrag och sjöar!

Må det gå ynglen väl och må deras märkliga, och fortsatt outforskade, atlantsimningar resultera i en återhämtning med massor av glasålar som följd!

För julen återkommer ju med en viss regelbundenhet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar