1 juli 2014

Om kravställning i religionens namn!

Jag har en kollega som är Laestadian. Uppvuxen i Tornedalen och än i dag utan radio och TV, får inte läsa nyheter men har ändå ett arbete som innebär att både hon och jag måste ha koll på det som sker i omvärlden. Hur hon klarar detta konststycke vet jag inte men det gör hon!

Genom livet har jag vid många tillfällen mött, och umgåtts med, medlemmar i Jehovas Vittnen. Jag kan säga att många har diskussionerna varit kring t ex deras vägran att ta emot blodtransfusioner även om livet håller på att rinna ut p g a deras vägran.

TT rapporterar i dag att Diskrimineringsombudsmannen stämmer Arbetsförmedlingen. Detta sedan ett ”vittne” vägrat att sälja lotter och därmed petats från AF:s jobb- och utvecklingsgaranti.

Jag antar att processen med stämningen kommer att kosta samhället avsevärda summor.

Tro mig; I min värld får folk ha vilken religiös tro som helst. Det innebär inte per automatik att jag delar deras uppfattningar eller att jag anser att deras tro ska få påverka samhällets ansvars- och kostnadstagande. Jag respekterar folk för deras livsval men kräver samtidigt att de inte ska försöka övertyga mig om något jag inte är intresserad av att delta i!

Vittnet” hade i det aktuella fallet en chans att få in en liten, liten fot på arbetsmarknaden men ansåg att hans religiösa övertygelse förbjöd honom att nappa på denna möjlighet!

Han borde ha stannat hemma och under bön ha drömt om ”manna från himlen.”

Själv köpte jag nyss ett par Triss-lotter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar