27 juli 2014

Om 200-åringar och en vital ålderdom!

GP, Göteborgs-Posten, publicerar på söndagen ett par artiklar som ingjuter hopp i alla oss som passerat det som brukar kallas peaken för det mänskliga livet.

I en artikel får vi veta att det finns forskare som tror att världens första 200-åring nu har fötts. Vi blir äldre och äldre för varje generation.

Detta faktum ställer oerhörda krav på framtidens äldrevård, inte minst när det gäller vem som ska pyssla om 200-åringarna på ålderns höst. Med Sverigedemokrater som tycks gå mot ännu ett framgångsrikt val, tyvärr, och som anser att det inte ska tillåtas några som helst invandrare i vårt land så blir oron självklart mycket tydlig! Jag vidhåller min förhoppning om att Jimmie Åkesson lämnas helt allena på ålderns höst, kalla mig gärna oempatisk, och får försöka lotsa sig igenom sin egen ålderdom och därtill tillhörande krämpor efter eget bevåg!

GP skriver att ”70 plus är det nya 20” och Ingmar Skoog, professor i psykiatri, säger att dagens 70-åringar lever som 50-åringar gjorde tidigare.

I en annan GP-artikel berättas om Maja och Jan Hambe, 88 respektive 90 år unga, som även i hög ålder ägnar sig åt avancerat resande. Ibland tillsammans och ibland på egen hand. 

”Ska man ha semester ska man ju ha semester”, säger Maja fnittrande som förklaring till att hon lämnar sin make ibland när ressuget sätter in. 

I 80-årsåldern gjorde hon pilgrimsvandringen till spanska Santiago de Compostela medan hennes make har varit på fotoexpedition till Thailand.

Jag blir så imponerad, och glad, över paret Hambes iver att fortsätta att söka spänningen och tillfredsställa äventyrslustan när många andra tycker att detta inte lämpar sig av åldersskäl!

Heja Maja och Jan!

Det är ”en stilla nåd att bedja om” men jag tänker att det vore underbart att få vara fräsch, och ressugen, ända in i kaklet!

Även om jag kanske inte skulle gilla tanken på att nå 200-års strecket!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar