9 februari 2020

Schweiz hbtq-omröstning oroande!

Under söndagen har Schweiz hållit en folkomröstning om det ska vara förbjudet i lag att diskriminera hbtq-personer.

När prognoserna börjar komma så tros resultatet bli att 62 % av väljarna tycker att denna form av diskriminering ska vara förbjuden. Resultatet kallas solklart och motståndarsidans Mark Früh från partiet EDU erkänner nederlag.

Jag anser inte alls att resultatet är tillfredsställande. Det innebär att 38 % av väljarkåren, mer än var tredje väljare, fortsatt anser att det ska vara okej att diskriminera och trakassera den som inte är heterosexuell.

Jag trodde att vi i västvärlden hade kommit längre men inser att så är inte alls fallet!

Mark Früh säger i en kommentar till schweiziska TV-bolaget RTS: ”Vi kommer att ha skarp kontroll över hur lagen implementeras av domstolarna.” Underförstått: Litet vardagliga trakasserier och en smula diskriminering måste ju tillåtas mot fjollor och andra som inte blir kära på samma sätt som en svårt heterosexuell.

Det är bara att hålla fanan högt och fortsätta kampen för att allas rätt att bli förälskade i vem som helst!

Bland de schweiziska alperna gömmer sig inte bara kossor, finfin ost, gudomliga chokladkakor och ovärderliga klockor – där finns också mörkerkrafter, härstammande från en tid, som sedan länge borde ha förbjudits.

6 februari 2020

Bankernas integritetskränkande frågor ofta felriktade!

Just hemkommen upptäcker jag att jag har fått ett brev från Handelsbanken. Då jag vid en första eftertanke inte kan dra mig till minnes att jag har några affärer med nämnda bank så tänker jag att de vill locka mig som ny kund. Det vill de inte!

När jag sprättar kuvertet finner jag att banken vill ”ha kännedom om sina kunder” och att jag är en av dessa.

Det handlar förstås om lagen 2017:630 – om penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Samma lag som gör att du och jag, om vi vill sätta in en femhundring på ett konto, måste besvara frågor som (här lätt tillskruvade): Vad hette din mormor som ogift, har du någon gång hånglat med ett Statsråd och när hade du egentligen senast kontakt med den ryska underrättelsetjänsten?

Jag förstår absolut lagens grundsyfte men samtidigt begriper jag inte att bankerna inte själva kan gallra ut bland alla som måste stå till svars? Jag tänker att bankerna borde kunna konstatera om det sker några så märkliga transaktioner på en kunds konton att detta kan föranleda rätten att ställa näbbiga frågor.

I mitt fall, och min relation, med Handelsbanken handlar det om att jag under många år har haft ett mindre fondsparande i samband med premiepensionssparandet. Det handlar inte alls om några stora pengar utan om småpengar som trillar in några gånger om året. Något som banken lätt skulle kunna konstatera och därför låta mig slippa fylla i tre A4-sidor med integritetskränkande spörsmål.

I lagens 5 § står att läsa:
”Som omständigheter som kan tyda på att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög kan verksamhetsutövaren beakta bland annat att
   1. kundens ägarstruktur framstår som ovanlig eller alltför komplicerad för dess verksamhet,
   2. kunden bedriver kontantintensiv verksamhet,
   3. kunden är en juridisk person som har nominella aktieägare eller andelar utställda på innehavaren,
   4. kunden är en juridisk person, en trust eller en liknande juridisk konstruktion som har till syfte att förvalta en viss fysisk persons tillgångar,
   5. kunden har hemvist i en stat som saknar effektiva system för bekämpning av penningtvätt eller finansiering av terrorism,
   6. kunden har hemvist i en stat med betydande korruption och annan relevant brottslighet,
   7. kunden har hemvist i en stat som är föremål för sanktioner, embargon eller liknande åtgärder,
   8. kunden har hemvist i en stat som finansierar eller stöder terroristverksamhet eller där terroristorganisationer är verksamma,
   9. affärsrelationer eller transaktioner sker på distans, utan användning av metoder som på ett tillförlitligt sätt kan säkerställa kundens identitet, och
   10. betalning av varor eller tjänster görs av någon som är okänd eller saknar koppling till kunden.”

Jag anser inte att jag uppfyller någon av dessa punkter, om inte Sverige kan anses vara en stat med betydande korruption förstås, och således borde jag inte behöva trakasseras.

Jag tror att vi är många som nu har ledsnat på bankernas snokande. Jag menar att bankerna själva borde ta ett större ansvar och ägna sig åt de kunder som sysslar med obegripliga transaktioner i stället för att spendera tid på småsparare som bara vill ha en hygglig pension när den dagen kommer!

1 februari 2020

EU har fel tobakslagstiftning!


Någon gång, förhoppningsvis snarare än senare, kommer jag att fimpa för gott. Det är mycket som ska stämma om ett försök att sluta röka ska lyckas. Arbetsmiljön är till exempel en viktig del i möjligheterna till framgång i individens kamp mot nikotinet men också politiska beslut påverkar.

Inom EU förbjöds tobaksproducenter för några år sedan att ange nikotin- och tjärhalt på paketen. Anledningen påstås vara att ingen ska luras att tro att en cigarett med lägre nikotinhalt skulle vara nyttigare än en starkare produkt.

Jag tror inte det finns någon rökare som tror att en cigarett någonsin skulle kunna vara bra för den fysiska hälsan.

Däremot så vet jag att nikotinet är ett gift som gör människor beroende och jag tänker att om jag med säkerhet vet att mina cigaretter har en lägre nikotinhalt så borde mina chanser att sluta röka vara större än när jag, som nu, svävar i ovisshet.

Vem kontrollerar att en tidigare cigarett med ”light” i namnet numera inte har mer nikotin i sig än vad den hade på den tiden då halten deklarerades på paketen? Jag är inte alls säker på att tobaksfabrikanterna lirar med rent mjöl i sina produkter längre.

I USA väljer man delvis en annan väg än den EU valt att följa.

FDA, Food and Drug Administration, lade för några år sedan fram ett förslag att tvinga tobaksbolagen att gradvis sänka halterna av nikotin i sina produkter för att på sikt göra det ointressant för rökare att fortsätta med sitt missbruk. Förslaget har ännu inte blivit verklighet men FDA har fortsatt förslaget som ett av många delmål mot att begränsa rökandet.

En medicinstudie som publicerades i The New England Journal of Medicine i maj 2018 konstaterar i slutsatserna att en lagstiftning som radikalt minskar nikotinhalten i tobaksprodukter självklart skulle minska de negativa hälsoeffekterna.

Det är därför knappast förvånande att FDA, så sent som i december 2019, godkände ett nytt cigarettmärke på den amerikanska marknaden. Moonlight, som märket heter lär ha upp till 95 % lägre nikotinhalt än de storsäljande märkena.

Jag tror att FDA är inne på en mer framkomlig väg än vad EU är och skulle själv föredra en utfasning av nikotinet än den mörkläggning av nikotinhalt som EU valt som väg mot ett rökfritt samhälle.

De, tidigare kallade light, cigaretter jag fortsatt röker upplever jag allt starkare och jag tänker att detta beror på att tobaksbolagen inte längre i EU behöver, läs får, redovisa några siffror över nikotininnehållet.

31 januari 2020

Coop visar Nordkorea-tendenser!


Jag, som gärna anmäler mig som medlem till allsköns butikskedjor för att kunna spara några kronor via mina inköp, har de senaste dagarna med stort intresse följt utvecklingen av ICA:s tänkta omgörning av sitt bonusprogram. På fredagen kröp koncernen till det berömda korset och vi kunder kommer även fortsatt ha chansen att tjäna in bonuskronor även om vi bor i ensamhushåll.

Konkurrenten Coop har ett stort antal föreningar som på söndag avslutar valet till ”ägarombud.” Ett ägarombud är en kund, vem som helst, som kan vara med att påverka den lokala butikens utveckling.

Även om jag numera inte handlar särskilt mycket i en Coop-butik så är jag medlem och har därmed rätt att rösta i detta val.

Coop erbjuder mig 2020 (samma som årtalet) poäng om jag lägger min röst på vem som ska representera mig som kund i min lokala butik. 2020 poäng är detsamma som om jag hade handlat för 2020 kronor i en Coop-butik. De vill liksom köpa min röst och jag som är för fri konkurrens börjar tänka Nordkorea.

När jag går in för att välja min lokala representant finner jag att endast en valbar person finns att rösta på. Möjlighet att rösta blankt saknas. På Coop:s hemsida får jag veta att det är många butiker som inte har någon valbar person alls utan jag uppmanas då att rösta när det gäller någon annan butik, där jag kanske inte satt min fot.

Hörde jag någon säga diktaturfasoner?

Jag tror att Kim Jong-un just nu tycker att Coop i Sverige är ett föredöme över hur ett val ska gå till.

Det tycker inte jag som hädanefter noggrant ska fundera över om jag alls ska sätta min fot i en av butikskedjans butiker!

24 januari 2020

329 riksdagsledamöter är emot bröllopsresor!


I Sveriges lagstiftande församling Riksdagen, som i dagar som dessa borde ägna tanke- och beslutsmöda åt många utmaningar vårt vackra land står inför, så silas det mygg och sväljs kameler.

Om Sverigedemokraterna får man tycka vad man vill, jag är inte sympatisör, och när riksdagsledamoten Paula Bieler (SD) inom kort ska gifta sig och påbörja en helt ny del av livet så gör hon som förskrivet: Hon söker tjänstledigt för att kunna åka på bröllopsresa.

Det är Altinget som skriver om ärendet och Expressen citerar.

Hade Bieler fått ledigt enligt sin ansökan hade hon inte uppburit något arvode och någon partikollega hade fått ta hennes plats under tiden hon är borta.

Riksdagen fick rösta i ärendet – varför ska kammaren avgöra vem som ska vara ledig – och hela 329 ledamöter tryckte på nej-knappen, däribland alla Paulas partikamrater.

Uppenbarligen har ingen av de 329 nej-sägarna någon som helst empati och uppenbarligen saknar de all egen erfarenhet av att vilja fira något stort och personligt.

Nu kommer Bieler dra iväg på sin bröllopsresa i alla fall. Hennes stol i Riksdagen kommer att stå tom och hon kommer att uppbära hela det arvode hon enligt regelverket helt riktigt ville avsäga sig.

Grattis Paula till din kommande högtid och en underbar bröllopsresa önskar jag dig trots att jag inte delar din och ditt partis politiska agenda.

Du försökte göra rätt men röstades ned! Det är obegripligt!

22 januari 2020

Varför finns skräppost?

Skräppost i mejlen tror jag inte någon finner acceptabelt. Varför förekomsten får fortsätta att finnas till anser jag är obegripligt. Oavsett om det är en robot eller en människa som försöker lura ovetande människor att klicka vidare på länkar så borde världens samlade IT-kunskap ha satt stopp för eländet för länge sedan.

Jag brukar kolla min skräppost-mapp med jämna mellanrum för att inte missa något som borde ha hamnat i min vanliga inkorg.

Häromdagen fick jag mig ett rejält gapskratt mitt i eländet. Ett mejl påstod sig ha avsändaren "Institutet för åkommor av lemmen" och uppmanade mig att klicka vidare på en länk för att få veta mer om just mina hälsoproblem.

Säga vad man vill men jag tänker att roboten, eller om det nu är en människa, bakom mejlet torde ha drabbats av syfilis i sista stadiet. Den rent ut sagt veneriska dyngan som fyller våra mejlkorgar borde gå att stoppa!

13 januari 2020

Bake My Day en föregångare som vill skippa palmoljan!


Ett bageri i Huddinge, söder om Stockholm, säljer sina produkter i många livsmedelsaffärer i huvudstadsområdet. Bullar, vetelängder och en hel massa annat saluförs under företagsnamnet Bake My Day.

Jag, som så långt det är möjligt, försöker rata allt som har palmolja i sig har glatt mig åt att företaget tycks arbeta proaktivt för att skippa det, i mina ögon, djävliga fettet i sina produkter.

Tyvärr upptäckte jag att företagets semlor, som just börjat säljas i den livsmedelsaffär jag huvudsakligen handlar, innehåller palmolja och jag mejlade genast och påtalade:

”Det spelar ingen roll att oljan är certifierad på en massa olika sätt. På plantagerna där oljepalmerna står har ett tropiskt djurliv en gång haft sin (över-)levnad.”

Med i stort sett vändande post fick jag detta finfina svar från Daniel Granholm, produktionschef vid Bake My Day:

”Tyvärr har du rätt. I florsockret som ligger på locket så finns det lite palmolja.
Jag har försökt att få tag i palmoljefritt florsocker som inte smälter, vilket vanligt florsocker som man har hemma gör. Det innehåller lite potatismjöl, men det hjälper inte.
Tyvärr svarar alla sockerbolag som jag pratat med att det inte finns.
Jag kan tillägga att vi har jobbat bort all palmolja i vårt bröd och bullar!! Kvar av läxan jag har är att göra är att plocka bort det ur flera konditoriartiklar. Där har våra provbakningar gett väldigt bra resultat, och förhoppningsvis så har vi lite nyheter på det området framöver.”

Jag blir otroligt glad över svaret samtidigt som jag tänker, och har föreslagit Daniel, som är en av de få producentansvariga som inte vecklar in sig i långa haranger om hur väl certifierad just deras palmolja är: Hur vore det att skippa florsockret på semlorna? Kan vi rädda djurlivet i Malaysia och Indonesien och låta orangutanger finnas även i framtiden så vore det värt så mycket!

Den som vill ha pudrad överläpp kan ju sannerligen ha på florsockret själv på sina semlor. Då hinner det ju inte smälta innan vi mumsar i oss härligheten!

11 januari 2020

DN låter en censor bedöma läsaråsikter! Ifrågasätt Ifrågasätt!

Tjänsten Ifrågasätt används numera av många medieredaktioner. DN, DI och många andra har tecknat avtal med Lundaföretaget Ifrågasätt Media Sverige AB.

Företaget står för, och modererar, de kommentarsfält där media erbjuder sina läsare att kommentera artiklars innehåll. Både kritik och beröm sägs ska vara möjliga bara man som tyckare inte svävar ut i personangrepp, hets mot folkgrupp eller andra rent kriminella påståenden. I dessa fall slår moderatorn till och raderar det som påståtts.

Jag påstår att Ifrågasätt borde granskas av någon oberoende instans efter att tjänstgörande moderator under fredagskvällen ägnat sig åt ren censur.

Under några dagar är vi många som undrat vad som egentligen fick det ukrainska flygplanet att krascha strax efter start från Teheran. I dag fick vi det ohyggliga svaret – flygplanet blev nedskjutet.

I samband med rapporterandet har både DN och Expressen, och säkert fler, konstaterat att många av de som omkom i olyckan var så kallade ensamkommande barn, numera boende i Sverige.

I Expressens artikel i dag lördag kan vi läsa att flera av dessa var runt 20 år gamla och hade kommit till Sverige för 3-4 år sedan.

När jag tänker på de ungdomar, killar till 99 % eller mer som jag förstår det, som de senaste åren kommit till Sverige så ser jag framför mig fasanfulla resor med överbelamrade gummibåtar eller gistna trädito. Under svåra umbäranden upp genom Europa når de slutligen fram till landet som förhoppningsvis ska rädda dem undan ett liv utan framtidsutsikter. Många av gossarna uppger kanske vid ankomsten att de är föräldralösa eller inte vet vart släktingarna finns eller om de ens är vid liv.

Utan att ens vara i närheten att ha några rasistiska tendenser blir jag därför en smula provocerad av beskedet att många av de som omkom i flygolyckan varit ”hemma” och hälsat på familjen.

När DN skrev om de ensamkommande, på webben fredag kväll och senare i lördagstidningen, beslöt jag mig för att skriva en kommentar:

”Sorry men nu är jag inte längre med i matchen. Den som är ensamkommande till Sverige torde ha utstått en hel del vedermödor på resan mot Sverige. Han, för det är väl en solklar majoritet killar, sökte sig mot demokrati och frihet. Jag anser mig vara hyfsat multi-kulti-tolerant och anser att ju mer inputs vi i vårt land får, jag tänker mat, kultur, språk, desto bättre. Att många "ensamkommande" tycks ha gått bort i flygkraschen i Teheran tyder dock på att de "bara" var lycksökare som efter några slitsamma år kunde åka "hem" till släkten på besök!?! Jag är sannerligen inte någon SD-anhängare men jag förstår att partiet röner framgångar i opinionsundersökningar. Tragiskt - mitt i tragiken i övrigt!”

Min kommentar hann få många gillande och några ”morr” innan den plötsligt censurerades av moderatorn som skrev: ”Denna kommentar tas bort eftersom den bryter mot riktlinjerna för kommentarer.”

Vi var många som under en kort stund hade synpunkter på den fakta DN lämnade. 

Självklart var det en hel del ”troll” som skrev ofattbara dumheter. Att dessa togs bort har jag all förståelse för.

Samtidigt tänker jag att vi i Sverige nu befinner oss i ett politiskt landskap där invandrarfrågan troligen kan komma att vara huvudingrediensen i nästa val.

Jag tycker fortsatt inte att min kommentar på något sätt skulle kunna vara kriminell. Tvärtom tror jag att vi i dag är många som undrar varför 20-åringar som varit i Sverige tre-fyra år reser till landet de en gång flydde ifrån, ett land som de uppenbarligen inte kunde stanna kvar i?

Mindre än två timmar efter att artikeln publicerats i DN beslöt sig tidningen för att helt ta bort kommentarsfältet. Det blev tydligen för känsligt för tidningen och när jag skriver till tjänstgörande webbredaktör Anna Kyringer och ifrågasätter det hela svarar hon: ” Vi stängde kommentarsfältet eftersom varannat inlägg togs bort av vår moderator på grund av olämpligt innehåll.”

Hennes svar får mig att undra om förfarandet, att ta bort kommentarsfältet, var sanktionerat av DN eller om moderatorn på ”Ifrågasätt” genom sitt censurerande av åsikter gjorde att tidningen var tvungen att radera rubbet?

Hur som helst så tänker jag att debatten om flyktingar och ensamkommande barn inte borde föras under censorers inverkan.

Jag är av den uppfattningen att den som har verkligt skyddsbehov och under inga som helst omständigheter, med risk för sitt liv, kan stanna kvar i landet han/hon flyr ifrån, självklart ska kunna erbjudas ett välkomnande i Sverige.

Den som kommer hit och redan efter tre år åker ”hem” på semester har uppenbarligen fått eventuella uppehållstillstånd på felaktiga grunder och då borde dessa kunna inhiberas. Utan att jag för den sakens skull ska anklagas för att ha åsikter i någon slags gråzon eller censureras på hemsidan till landets största morgontidning!

5 januari 2020

Magda Gad gör ännu en analys av världsklass!


I min ålder, jag börjar skönja pensionen även om det är ett antal år kvar tills dess, så är det självklart så att en majoritet av mina kollegor på jobbet är yngre än jag själv. Jag stortrivs eftersom energin från de yngre gör att jag själv håller ångan uppe.

Som nyhetsnörd oroar det mig dock, inte så litet, att det som sker i omvärlden tycks få allt mindre betydelse. Hur många gånger jag mötts av gapande frågetecken när jag velat kommentera något ur nyhetsflödet vid fikabordet vet jag inte exakt, bara att de är oräkneliga.

Några likes på Instagram eller Fejan betyder för allt fler mer än det som sker i ett land långt borta.

Den senaste utvecklingen i Mellanöstern torde därför gå kanske 75 % av den svenska befolkningen förbi.

Jag tror inte särskilt många reagerade speciellt när den iranske generalmajoren Soleimani bombades ihjäl vid Bagdads flygplats - i Irak. Bagdad, Teheran, Iran, Irak – vem orkar hålla reda på vad som är vad?

Själv reagerade jag direkt och tänkte: Vad hade Soleimani i Bagdad att göra? Vad är det jag missar?

Varför ställer stora flygbolag genast in sina flygningar till Bagdad men fortsätter att flyga till Teheran?

Varför beslöt sig Trump, som i valkampanjen senast det begav sig ville ”make America great again” och som hetsande konstaterade att Obama säkert kommer att bomba Irak innan valet, att utföra dådet mot Soleimani?

Under dagarna som gått sedan generalmajoren dödades har jag lyssnat, läst och försökt förstå. Jag anser mig ha mer än goda kunskaper om läget i världen och de nyheter som passerar förbi osedda för mig är inte många.

Nu ska sägas, till försvar för alla de som inte hänger med i svängarna, att läget i Mellanöstern och alla de grupperingar som slåss för de egna åsikterna där knappast är lätt att förstå, än mindre lättförklarat.

Det spelar ingen roll; Jag vill förstå! Punkt!

Särskilt begåvade analyser av läget, och av det som skedde i Bagdad, har jag inte kunnat finna, trots att jag faktiskt efterlyst dessa analyser från några nyhetsredaktioner och journalister jag har förtroende för. I dag förändrades dock läget!

I en fullständigt briljant krönika/analys ger Expressens Magda Gad en historiebeskrivning och en detaljerad förklaring till att det som sker just nu faktiskt sker just nu.

Jag kommer att spara hennes text för framtiden, som kanske redan är här när jag skriver dessa rader, för att kunna gå tillbaka till som faktakälla.

Magda Gad har vunnit en hel massa priser genom åren för sin journalistiska gärning. Dagens text borde rendera henne ytterligare erkännanden från de som har att bedöma en murvels gärningar!

Tack Magda!