27 juli 2016

Motorvägsbron ger många frågor men få svar!

Arbetena med att reparera motorvägsbron i Södertälje efter den märkliga långtradarkraschen tidigare i sommar har avbrutits.

Av vad som går att läsa ut från nyhetstelegrammen så handlar det om att en ”underentreprenör” till den huvudsakligen ansvariga entreprenören inte har gjort svets- och smidesarbeten enligt de krav som Trafikverket ställt.

Som så ofta i liknande sammanhang gräver inte murvlarna vid rikets mediaredaktioner vidare. Vi får därför inte veta vilka vare sig huvud- eller underentreprenör är.

Är underentreprenören ett svenskt företag? Har de anställda hyfsade löneavtal och god kompetens?

Hur kommer det sig att Trafikverket valde huvudentreprenören överhuvudtaget? Var priset så bra så att ingen annan, som möjligtvis hade kunnat göra jobbet rätt från första början, alls var aktuell?

Hur många extra skattekronor kommer den nya upphandlingen att kosta och vilken blir samhällskostnaden för förseningen i form av miljöpåverkan och försenade transporter?

Se där några av de frågeställningar som jag tror att vi är många nyhets- och samhällsintresserade som hade velat ha svar på!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar