25 juli 2016

Inga Big Mac till venezuelanerna!

Det s.k. McDonalds-indexet har länge varit en beståndsdel i hur ett lands ekonomi och kostnadsläge egentligen är. 

Många är vi världsomflängande turister som kollat in priser på en Big Mac i landet dit vi möjligtvis planerar att resa.

En burgare har säkert styrt destinationsvalet mer än hälsosamt ofta.

I Venezuela är det sedan några dagar svårt att bedöma läget om vi bara tar hänsyn till priset på en Big Mac för dubbelburgaren finns inte längre att tillgå.

Arcos Dorados, en av restaurangkedjans största franchisetagare, säger till CNN att det tredelade bröd som erfordras för en Big Mac inte längre går att tillgå men att man i stället har en McNífica på menyn som påstås vara snarlik men endast med ett vanligt hamburgerbröd.

I varubristens Venezuela blir läget allt allvarligare och uppenbarligen står folket inom kort även för akut brist på bröd.

CNN berättar att landet har statsobligationer till ett värde av fem miljarder dollar som förfaller i oktober. Kanske är det då äntligen dags för president Maduro att ta sitt pick och pack och fly fältet och låta Venezuelas befolkning sakta få återvända till ett värdigt liv, något de inte tillåtits få ha under den bisarra "bolivarianska revolutionen."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar