2 juli 2016

"Matrigma" och "Mint" rent hokus-pokus när du söker jobb!

Under de många år jag varit anställd hos min nuvarande arbetsgivare så har det hänt, vid några tillfällen, att jag sökt en tjänst hos något annat företag. Inte för att jag söker mig bort från något utan för att jag tänker att livet är för kort för att inte pröva vingarna med nya utmaningar någon gång emellanåt.

Allt oftare möts en, för företagen intressant, arbetssökande av allehanda webbaserade tester och detta innan någon som helst mänsklig kontakt har upprättats mellan den arbetssökande och den potentiellt nya arbetsgivaren. Senast det begav sig hade jag ingen som helst mänsklig kontakt förrän jag satt vid ett konferensbord med ett antal människor mitt emot mig stirrandes och laddade med både oskyldiga och mer intrikata frågeställningar. Jag blev kallad till dem via ett mejl som inte gick att besvara!

Bland de största på marknaden när det gäller urvalstester är företaget Assessio vars tester ”Matrigma” och ”Mint” är flitigt använda av många företags HR-avdelningar.

”Matrigma” är ett slags IQ-test där vi ställs inför geometriska figurer. Vi får oss till livs åtta sådana och ska sedan avgöra hur den nionde ser ut. Frågorna är många och allt sker på tid som redovisas med illröda siffror som alltför fort tickar ned på bildskärmen.

”Mint” är ett slags personlighetstest där du bland ett antal påståenden ska välja det du anser passa bäst in på dig. Lätt överdrivet men alls inte långt ifrån sanningen kan det handla om påståenden som:

1. Jag slutför alltid det jag åtagit mig.
2. Jag har svårt att välja vad jag ska slutföra.
3. Jag vill att någon talar om för mig vad jag ska göra.
4. Jag skiter i allt!

eller

1. Jag är ofta sjuk
2. Jag går till jobbet även om jag är sjuk
3. Jag stannar hemma om jag är snorig.
4. Jag är sällan sjukskriven.

Vi uppmanas välja det vi anser passa in på oss själva. Frågan är om någon alls gör som instruerat? I ”Mint”-testet är det mer än uppenbart vad det ”rätta” svaret anses vara även om Assessio i instruktionerna skriver att inga svar är rätt eller fel.

En person i min bekantskapskrets som sysslar med HR-frågor inom en stor koncern berättar för mig att kostnaderna för företagen som använder sig av dessa tester är avsevärda. Det handlar ofta om flera tusenlappar per genomfört test.

Senast jag sökte nytt jobb föll jag på målsnöret mot en internsökande hos min tänkte nye arbetsgivare. Varför de bemödade sig att mejlledes kalla till intervju är ytterst oklart eftersom det kändes som om hela processen redan var avgjord på förhand. Nej, jag är inte alls bitter. Snarare uppgiven!

En inte alls oviktig detalj med Assessios tester är att du som utsätts för testerna inte per automatik någonsin får feedback på de genomförda testerna. Möjligtvis efter att du efterfrågar desamma kan det hända, men inte alls alltid, att du får ta del av resultaten.

När det gäller ”Matrigma” hamnar hela 68 % av de sökande i samma kategori, normal, medan vardera 16 % presterar antingen över eller under det som påstås vara normalt. Att någon arbetsgivare skulle bli så mycket klokare av att få veta detta känns som hokus-pokus. 

Möjligtvis kan rena psykopater sorteras bort ur rekryteringsförfarandet (fast ofta är väl psykopater högpresterande när det kommer till IQ..) men i övrigt?

Jag sätter allt högre värde på min nuvarande arbetsgivare som valt att inte använda sig av tester som de ovan nämnda utan fokuserar på intervjuer och referenstagningar i kombination med provanställningar.

Om jag någon gång åter söker nytt jobb och arbetsgivaren uppmanar mig att göra ett ”Matrigma”-test ska jag hänvisa till Assessio som nu lär ha ett antal av mina tester lagrade. Inte för att jag kommer att få något nytt jobb med den hållningen utan helt enkelt för att jag varken tror på metoden eller seriositeten hos arbetsgivare som inte anser sig själva vara begåvade nog att själva avgöra vem som är den mest lämpliga kandidaten.

1 kommentar: