26 juli 2016

80 miljoner skäl till att Vänstern har fel!

DN skriver att idén med gratis entré till ett stort antal museer, något som Vänsterpartiet var med och drev igenom, är en stor framgång.

Under första halvåret 2016 har de tre stora museerna i huvudstaden ökat sina besökarantal markant men låt oss fingranska siffrorna!

Moderna museet har ökat med ca 79 000 besökare, Historiska med ungefär 58 000 och Naturhistoriska med, grovt uppskattat, 130 000 besökare.

Om vi dubblar siffrorna, för att få ett helårsresultat, får vi en ökning för de tre stora på 534 000 besökare. Att denna siffra skulle vara med sanningen överensstämmande vid årets slut är på inga sätt säkerställt och dessutom vet vi ingenting om huruvida det är gratisbiljetterna som spelar roll.

Hur det är på andra museer i riket vet jag inte, det förtäljer inte artikeln i DN, men låt oss anta att det vid årets slut kommer att visa ett plus på 750 000 besökare under helåret.

Reformen med gratisentréer kostar Sveriges skattebetalare 80 miljoner kronor i år. Utslaget på den uppskattade ökningen på 750 000 besökare gör det att varje nytillkommet besök går på 106 kronor.

Tänka sig; Jag är inte alls övertygad om att de 80 miljonerna kronor är rätt satsade. Jag påstår tvärtom att det nu visar sig vara bevisat att Vänsterpartiets ”gratis” inte alls har med verkligheten att göra!

Om vi skattebetalare prompt måste bidra med 80 miljoner extra skattekronor i något sammanhang alls så hade dessa pengar kunnat göra otroligt mycket större samhällsnytta på andra sätt.

T.ex. hade 80 miljoner extra till landets barnmorskor, sjuk- och undersköterskor säkert kunnat göra att fler hade orkat arbeta kvar på sina arbetsplatser!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar