9 januari 2015

Om Ebola, mediehysteri och svensk vårdnoja!

En svensk sjuksköterska transporterades i rask takt hem från Sierra Leone under årets första dagar.

Hon hade varit utsatt för risken att ha blivit smittad av Ebola.

Väl framme på Skåne Universitetssjukhus så undersöktes hon och ”friskförklarades.” I alla fall av ställföreträdande smittskyddsläkare Håkan Ringborg.

Sköterskan skickades hem och ska man tro media fick hon umgås med släkt och vänner.

Häromdagen fick sköterskan nya symptom, vilka är okända för allmänheten, och hon togs åter in på sjukhus i Skåne. Nya prover togs och i nyhetstelegram sades det att hon ”troligen” inte är Ebolasmittad!

För säkerhets skull skickades en specialambulans från Linköping till Malmö för att hämta sköterskan till högisoleringsenheten i Linköping.

I kväll sägs det att proverna som nu tagits i Linköping är ”negativa”, d.v.s. sköterskan är frisk. Igen!

MEN att hon måste kvarstanna ”några dagar” för observation!?!

Hon har helt enkelt blivit ”friskförklarad” ett par gånger sedan hemkomsten!?!

Vad händer om hon om ett par dagar utvecklar Ebola?

Alltså; Jag fattar att det är helt fel att, som exempel i USA visat, isolera människor som vistats i Ebloa-drabbade länder, när de kommer hem bara för att de just varit i drabbade länder men utan misstanke att de skulle ha drabbats. Däremot är det otroligt märkligt att man, en smula övernervöst, gång på gång, ”friskförklarar” en person där misstanke finns om att han/hon faktiskt bär på smittan!

Medier i Sverige är mer än skyldiga till att sprida Ebola-noja!

De som, möjligen, kan ha utsatts för smitta borde isoleras under den tänkbara inkubationstiden! Under samma tid borde sensationsmedier hålla klaffen! Sedan kan de eventuellt exekvera i allsköns upptänkliga krigsrubriker!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar