2 maj 2016

Om grannarna som är sopor!

På flera platser i kvarteren där jag bor har fastighetsägaren sedan några veckor ställt ut sopcontainrar. Anledningen är att trädgårdsarbetare jobbar intensivt med att göra innergårdar och planteringar fina inför sommaren och att det då, av helt naturliga orsaker, blir väldigt mycket kvistar, döda grenar och annat som så väl skulle behöva utrymme i containrarna.

Nu är dock inte de boende i området så välgenomtänkta att de begriper utan många av mina grannar ser containrarna som ett lysande tillfälle att ”dö’städa!”

Den gångna helgen har det därför burits ut soffor, bokhyllor och gud-vet-allt från lägenheter i kvarteret i en aldrig sinande ström.

Containrarna blev genast överfulla och trädgårdsavfallet väntar i högar på att tomma containrar ska komma på plats.

Alltså; Ibland, allt oftare känns det som, tappar jag tron på mänskligheten!

Av ren och skär lathet och av alltför stor bekvämlighet orkar inte folk längre själva se till att det de vill kasta fraktas iväg dit det ska fraktas!

”Titta, där står en sopcontainer! Nu passar vi på”, tycks många grannar tänka!

Det är bedrövligt!

De som beter sig på detta sätt är själva ingenting annat än sopor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar