20 maj 2016

Attefallshus är bygglovsbefriade men kraftigt avgiftsbelagda!

Bara för att ett s k Attefallshus är bygglovsbefriat innebär det inte att det inte är belagt med kostnader bortom själva huset och dess byggande.

De populära Attefallshusen, uppkallade efter den kristdemokratiske politikern Stefan Attefall, har kommit att ersätta mången Friggebod, uppkallad efter liberalen Birgit Friggebo, i vårt land.

Trots att inget bygglov krävs måste ett planerat bygge anmälas till kommunen och reglerna som måste uppfyllas innan hammare och spik kan greppas är många.

En bekant till mig, boende i Strängnäs, berättade för mig om sina kontakter med trötta tjänstemän vid kommunen. Initialt undrade en av dessa om det verkligen var värt besväret för min bekanting att alls planera ett Attefallshus på sin tomt?

När min vän stod på sig väntade blankettifyllande och besked om att ”handläggningen av ärendet kan ta åtskilliga veckor.”

Efter mer än en månad kommer beskedet från kommunen att nu är det bara att börja hamra men betänk att efter färdigställande av Attefallshuset måste detta godkännas än en gång!?!

Med i kuvertet som innehöll detta besked låg en faktura på 2 600 kronor!! Hur mycket det slutgiltiga godkännandet kommer att gå på finns det visst ingen som kan svara på i dagsläget.

Ett bygglovsbefriat hus är inte gratis om man ser till materialkostnaden.

Att kommunen ägnar sig åt tjänstemannaproducerande fakturering i en storleksordning som knappast motsvarar handläggningen är däremot ingenting annat än ocker!

Kommunalt avgiftsutsugeri suger verkligen fett!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar