10 maj 2016

En körernas dirigentgigant har gått ur tiden!

När jag lyckades knipa en plats vid Adolf Fredriks musikskola en gång för länge sedan fanns där ett antal giganter till körledare vid skolan. Jag själv fick ynnesten att undervisas av Jan-Åke Hillerud på högstadiet och Marianne Hillerudh under gymnasietiden.

Jan-Åke hade en vapendragare och de båda gnabbades allt vad de orkade och piskade oss ungdomar till att prestera fantastiska musikala konserter fler gånger om året.

Vapendragarens namn var Bosse Johansson och han dirigerade även mig och mina klasskamrater vid många tillfällen. Förutom att verka som musiklärare vid skolan så grundade han även Adolf Fredriks flickkör 1972.

I dag meddelar SR P1 Kulturnytt att Bosse har gått ur tiden, 72 år gammal.

En gång körsångare - alltid körsångare, tänker jag och lyssnar till några av de inspelningar som jag själv medverkade på och som på något fantastiskt sätt kom att prägla den jag blev och är!

Marianne Hillerudh får nu sällskap av Bosse på de saligas ängder och tillsammans kommer de att skapa fantastiskt ljuv körklang!

I dag finns många skolor i riket med musikklasser. Jag kommer dock, med en veritabel dåres barytonröst, att bestämt hävda att sångarinsatserna som produceras vid Stockholms musikklasser (f.d. Adolf Fredriks musikskola) samt Stockholms musikgymnasium saknar motstycke när det kommer till ståpälsframkallande musikupplevelser. Bättre än så kan ingen annan skola bli!

Det är en egentligen sorglig dag som någonstans ändå fylls av glädje och tacksamhet över att ha fått ynnesten att undervisas och dirigeras av kördirigenternas elefanter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar