30 april 2016

Bygg höghastighetsbanor och Österleden! NU!

SR Ekot berättar att en rapport, framtagen av Trafikverket på uppdrag av Västra Götalandsregionen, visar att den, ytterst preliminära, satsningen på höghastighetståg mellan Stockholm, Malmö och Göteborg behöver kompletteras med ytterligare spår för att regionaltrafiken ska få det utrymme som krävs.

Det redan på förhand svindyra projektet skulle därmed bli ännu dyrare och i ängsliga Sverige vaknar nej-sägarna till liv. Efter att ha förlorat slaget om Slussen i Stockholm och troligen snart även slaget om Nobel Center i huvudstaden ser dessa sig angeläget tvingade, och till deras egen stora glädje, att förväntansfullt höja rösterna igen och primalskrika ut sina ”NEJ!”

Precis som i fallet med Österleden, det i Dennispaketet tänkta fullbordandet av en ringled runt Stockholm, ska projektet stoppas-hindras-förbjudas så långt tygeln håller.

I DN i dag väcks dock förhoppningar om att Österleden eventuellt ska kunna byggas men då i privat regi med skyhöga vägtullar som följd eller bortskänkt mark som kanske skulle ha kunnat vara lämplig för bostadsbyggande i det offentligas regi.

Jag tänker, i mitt inte fullt så stilla sinne, att nej-sägarna borde få stå för merparten av alla de merkostnader de orsakar samhället genom att fördröja det som förr eller senare måste tillåtas bli verklighet!

Bygg nu! Starta genast! Fakturan till skattebetalarna kommer inte att bli mindre om nej-sägarna får dra alla nödvändiga byggen i långbänk, tvärtom!

I en framtid kommer vi att ha både höghastighetsbanor för tåg, Österleden och Nobel Center. Frågan är vad notan kommer att hamna på och vem som egentligen bär, och tar på sig, skulden till detta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar