2 april 2016

Om svensk polis, chefstillsättningar och terror!

Polismyndigheten, numera rikstäckande efter att tidigare ha varit länsuppdelad, har sedan omorganisationen fått utstå en hel del kritik.

För ett par veckor sedan kritiserade polisfacket, Polisförbundet, tillsättningen av nya chefer. 
I några överklagade fall tycks det handla om ren och skär nepotism då chefstjänster fördelades.

Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet, konstaterade då att ”mycket av arbetet med omorganisationen har gått fort och blivit fel.”

I dag ställer Lena Nitz, på Aftonbladet Debatt, frågan: ”Klarar svensk polis av ett terrorangrepp?” En fullt rimlig frågeställning i dagar som dessa.

Nitz kräver ett stresstest av Polismyndigheten eftersom hon inte har svaret på frågan och hon påpekar att ”tydligen har inte högsta polisledningen det heller.”

Tanken med den nya Polismyndigheten var/är att arbetet ska samordnas så att det sker på samma sätt över hela riket. Visserligen är detta en process som måste ges tid för att omsättas i någon slags verklighet men redan nu borde ett litet embryo, till att detta håller på att ske, kunna skådas. I dag är det svårt för allmänheten, och denne bloggare, att kunna se att detta verkligen håller på att hända.

Därför är Lena Nitz ifrågasättanden viktiga och ord i rättan tid. Polisens tämligen nya värdegrund, effektivitet, engagemang och tillgänglighet, klingar helt uppenbart fortsatt falskt!

I min värld handlar det än så länge om strukturella ledningsproblem. Snart borde prövoperioden vara över för de som till syvende och sist har att tillse att vår polis klarar av jobbet!

Tills detta sker är det bra att det finns blåslampor som Lena Nitz!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar