16 april 2016

Om en nordkoreansk hjältinna och kubansk hopplöshet!

Läser fascinerat två TT-telegram under lördagseftermiddagen.

Det ena konstaterar att det ska kongressas på Kuba, att tusen delegater väntas bänka sig, att kongressen ska hållas bakom stängda dörrar och att ingen offentlig debatt kommer att tillåtas. Några visioner om en ljusnande framtid för det kubanska folket väntas inte. I stället ska ett ”socialt program” gällande fram till år 2030 klubbas igenom förutom att landets åldrande diktator Raúl Castro ska väljas om för ytterligare en femårsperiod.

Jag fattar fortfarande inte varför USA valt att närma sig landet där ”fria” val innebär att antalet kandidater är lika många som platserna i parlamentet. Väljarna har visserligen rätt att säga ”nej” till en kandidat men detta spelar ingen som helst roll eftersom kandidaten ändå intar sin stol i parlamentet.

Telegrammet om den kommande kubanska kongressen fyller mig med avsmak och uppgivenhet!

Det andra TT-telegrammet är något helt annat även om det i grund och botten handlar om ännu en diktatur, världens mörkerstat nummer ett!

Det berättar om Hyeonseo Lee, nordkoreansk aktivist som inte bara lyckades fly sitt fruktansvärda hemland och leva under svåra umbäranden i ett decennium i Kina utan som också vågade sig på att återvända till Nordkorea.

Lee är på besök i Stockholm och berättar om hur hon var tvungen att försöka få sin familj ut ur misären. Under mer än ett år, på väg genom Kina och Laos lyckades hon med bedriften som ingen trodde var möjlig. Hennes mor och bror kan nu också andas frihetens luft. Lee är, med all rätta, oerhört kritisk mot den hållning som Kina har som innebär att anträffade nordkoreaner obönhörligt skickas hem för att högst troligt ställas framför exekutionspatruller.

Hon har skrivit en bok om sina erfarenheter, ”Flickan med sju namn”, som denne bloggare snarast tänker införskaffa.

F ö borde Hyeonseo Lee få Nobels fredspris för sin kamp för att världens mest svältfödda och kuvade folk inte bara ska få mer uppmärksamhet utan också befrias! Hon är en sann hjältinna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar