8 april 2016

Påven önskar förändring fast ändå inte!

I ett 260 sidor långt dokument, kallat ”Kärlekens glädje”, skriver påven Franciscus mer än urvattnat om skilsmässor, preventivmedel, barn, samboförhållanden, samkönade relationer och en hel del annat.

Synen på homosexuella blir fortsatt fördömande, äktenskapet är för man och kvinna, sakramentbasta, och i övrigt ska biskopar inom den katolska kyrkan få vissa möjligheter till egna tolkningar. Bögar och flator ska inte utsättas för ”orättvis diskriminering” men samtidigt ska de inte accepteras!?!

Kvinnor ska använda sig av s.k. säkra perioder för att inte bli på smällen i onödan och ogifta par ska inte kopulera överhuvudtaget.

När det gäller preventivmedel är det det egna samvetet som ska styra och inga dogmatiska regler sägs det i samma skrift som en stund tidigare stipulerat ”säkra perioder.”

För att inte stöta sig med varken radikala krafter eller konservativa urtidsdjur inom den katolska kyrkan så säger ”Il Papa” alltså att både det ena och det andra är tillåtet, fast ändå inte.

Uppenbarligen är titeln på påvens skrift helt felaktig eftersom det, lika uppenbarligen, saknas både kärlek och glädje samt att toleransnivån inom hans kyrka fortsatt ska hålla sig på en nivå som alls inte tar hänsyn till mänsklighetens utveckling eller det moderna samhället med alla nya fantastiska familjebildningar!

Påven säger sig förespråka en modernare kyrka men vill ändå inte se några förändringar!

I stället för att ägna tid åt att producera sin nonsensskrift borde han kanske har försjunkit ned i bön och önskat bot och bättring för sin egen kyrka. Amen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar