1 februari 2015

Om offentliganställda utan ansvarstagande!

Av och till i mitt yrkesliv har jag arbetat i offentlig sektor där skattebetalarna står för notan. Inte sällan har jag kunnat konstatera att chefer inom sådan verksamhet har en obeskrivlig förmåga att inte fullt ut inse vilket ansvar de har för att på bästa sätt leda och utveckla sina verksamheter och därmed på bästa sätt förvalta allmänhetens förtroende.

För många år sedan vände jag mig till min dåvarande chef och bad honom fatta ett beslut rörande verksamheten. Svaret jag fick var ”Nej, fattar man inga beslut så behöver man heller inte ta något ansvar.” Ridå!

Jag tror att det inom skattefinansierad verksamhet finns alltför många människor i ledande positioner som förfärligt mycket påminner om min chef anno dazumal!
Det handlar många gånger om att inte vilja det bästa för verksamheten utan bara att skydda sin egen position och då blir resultatet oacceptabelt!

DN avslöjar att vi står inför en sommar med potentiellt tågkaos. Det handlar om att flera mobiloperatörer, den 1 juli, tänker starta sina utbyggda telenät, något som beroende på närliggande frekvenser gör att tågtrafiken stannar då tågen inte kan framföras på ett säkert sätt.

Hade det hela varit frågan om ett ensidigt beslut från mobiloperatörerna så hade jag begripit Trafikverkets upprörda tonläge. Nu är dock inte fallet en akut nyck från mobiloperatörerna.

I december 2011 gjordes en överenskommelse att mobiloperatörerna skulle få slå på sina uppgraderade system 1 juli 2015, alltså först 42 månader senare! Anledningen var att Trafikverket då skulle ha gott om tid att anpassa sina egna nät!

Har Trafikverket förvaltat denna ”karensperiod” på ett fullgott sätt? Nej, det vore mer än fel att påstå detta!

Det hela kan inte annat än (för vilken gång i ordningen?) slå tillbaka på Trafikverket, Post- och telestyrelsen och Transportstyrelsen. Alla skattefinansierade verksamheter där chefsskapen uppenbarligen lämnar en hel del att önska.

Jag blir mer och mer övertygad om att staten ska bedriva minsta möjliga verksamhet i egen regi.

Hade Generaldirektörer och andra med lön som alla svenskar bidragit till i stället arbetat inom det privata så är jag övertygad om att många av dem sedan länge hade varit historia på sina positioner!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar