30 juni 2015

"Ryssen" hotar Baltikum medan vi "övar!"

DN berättar att den ryska riksåklagaren ska undersöka om beslutet att erkänna de baltiska staterna stred mot Rysslands författning.

Tidigare har en annan domstol förklarat att överlåtelsen av Krim till Ukraina 1954 inte var överensstämmande med lagen.

Samtidigt ställer sig vår regering och vänstern iskalla till förslag om att Sverige ska gå med i NATO. Detsamma gör fortsatt en majoritet av de svenska väljarna även om glappet till de som är positiva har minskat betydligt på den senaste tiden.

Jag finner det märkligt att det överhuvudtaget finns ett glapp till fördel för Rysslandskramarna i vårt land.

Har inte Vladimir Putin och hans märkliga regim övertygat resten av världen i dag om att den politik de för är skrämmande, hotfull och fredshotande så vet jag snart inte vad?

Känslan blir; Skyll dig själv Sverige och alla andra länder som hotas av vapenskramlet och domstolsutredningar i öster.

Jag vet; Lilla Sverige kommer inte att ha en chans om ”ryssen” kommer. Åtminstone inte så länge vi har en regering, som finner det lämpligt att nöja sig med gemensamma flygövningar över Lappland tillsammans med NATO-länder.

Jag tror inte att det hjälper om Löfven, Romson och lille stöd-Sjöstedt ropar på hjälp om det skulle hetta till. För den senare skulle väl snarare en våt dröm gå i uppfyllelse…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar