6 juni 2015

Leve Sverige och åsiktsfriheten!

Det som på vår nationaldag är viktigt att tänka på är att vi faktiskt lever i en demokrati där vi tillåts ha vitt skilda åsikter. Åsikter som vi kan ventilera och som vi tillåts debattera med åsiktsmotståndare. Även om ingen av debattanterna har 100 % rätt i sina åsikter så är det en rättighet att få yttra sig i ämnen som inte faller opponenter på läppen. 

Leve Sverige för detta!

I dag fylls media av Tobias Billström och Somar Al Naher som har ganska diametralt olika uppfattningar.

Somar krävde i går, i Aftonbladet, en ursäkt och inte en ceremoni av Sverige. Hon beklagade hanteringen av sig och sin familj i samband med att de kom som flyktingar till Sverige. Ceremonin hon betackar sig för är den som nyblivna svenska medborgare inbjuds till. Somar förfasas över den långa handläggningstiden innan hon fick sitt svenska pass och tycker, inte så lite egocentriskt, att just hennes familj hade varit värda bättre.

När Tobias Billström (M) nu, på Facebook, tycker att Somar har en smula hög svansföring så rasar debattens vågor höga i social media. Många är de som hatar vare sig hatet riktar sig emot Somar eller emot Tobias.

Vad jag kan konstatera är att jag anser att Somar´s text lämnar en del att önska och jag tycker att Tobias kommentar visserligen är ganska raljant men ändå hyser någon slags rimlighet.

Att Somar, eller hennes familj, skulle ha fått en ”inbjudan” från myndigheterna om de hade bott kvar i sitt hemland är knappast troligt! Möjligen hade de kunnat bli kommenderade att infinna sig på någon tillställning för att där förväntas ”tindra!”

Hallå Somar: I Sverige behöver man inte tacka JA till en inbjudan! För den sakens skull behöver man heller inte beklaga att man fått en inbjudan. Framför allt behöver man inte beklaga sig över sitt nya hemland som faktiskt är ett av de länder i världen som tagit emot störst andel flyktingar!

Jag är övertygad om att Somar, och familjen, har det otroligt mycket bättre i dag än om de stannat kvar i hemlandet. Kanske hade de inte ens varit i livet i dag om så varit fallet.

Hur som helst hade Somar i alla fall inte kunnat uttala sig fritt, på en ledarsida, om tillståndet i riket hon tillhör om hennes föräldrar valt att stanna kvar! Och just där har vi pudelns berömda kärna:

Sverige är fantastiskt och åsiktsfriheten värd att kämpa sig blodig för!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar