18 juni 2015

Om sommarlov, semester, barn och dagis!

Moderaterna föreslår tre terminer i skolan i stället för dagens två. Motiveringen lyder att dagens system är anpassat till en tid för länge sedan, bondesamhället.

Bra förslag tycker jag!

Jag har aldrig påstått att läraryrket skulle vara en dröm och att ett långt sommarlov är det en blivande lärare suktar efter. Jag inser att lärarnas arbete inte är någon dans på rosor. Tvärtom blir jag uppgiven när jag tar del av de nyheter som strömmar ut från utbildningsväsendet.

Möjligen låter jag en smula gammaldags när jag konstaterar att det nog var bättre på ”min tid.” Nu var jag dock en smula privilegierad, jag lyckades efter svåra intagningsprov ta mig in på en skola där de flesta elever hade ett gemensamt stort intresse, musiken, och lärarna var inte sämre än att de insåg att med elever som fått kämpa sig till en plats så går det också att ställa högre krav även i andra ämnen än de rent konstnärliga.

Moderaterna har helt rätt i att dagens system är förlegat och jag tror att många barnfamiljer skulle få en enklare tillvaro med kortare sommarlov. Att behöva kämpa med semesterstängda dagis, vettig sysselsättning för juniorerna och uttag av föräldradagar kan inte vara en lek.

Fast just det sista, uttag av föräldradagar, var mera med en ironisk blink i ögonvrån.

Nästa steg i utvecklingen, om treterminerssystemet skulle införas, vore att se över den oinskränkta rätt som småbarnsföräldrar har som innebär att deras föräldradagar går före kollegors önskningar om semester.

Att år efter år tvingas konstatera att kollegor utan, eller med vuxna, barn tvingas ta semester i en period långt från den önskade bara för att småbarnsföräldrar önskar ett tolv veckor långt ”sommarlov” är orimligt!

Uttag av föräldradagar under juni-augusti borde starkt begränsas. Om jag har förstått det rätt så har man dessa dagar för att kunna vara med sina barn under deras första år och inte för att softa i en hammock medan knattingarna springer vind för våg.

Att vissa dagis semesterstänger är naturligtvis en förklaring men varför ska ett dagis tillåtas att semesterstänga? På de flesta arbetsplatser, som har kunder att ta hänsyn till, i vårt land tror jag att semesteruttaget under en vecka tillåts ligga på max 40 %. Även på ett dagis borde denna regel kunna fungera. Särskilt som barns familjer också tar semester och belastningen på enskilda dagis rimligtvis borde sjunka under sommarmånaderna. Annars är det ju bara att ta in sommarvikarier. Varför inte de som pluggar till att så småningom arbeta som förskolepedagoger?

Nåja, moderaternas förslag skulle kunna lossa många ångestfyllda semesterknutar och jag tror att Sverige, skolan, barnfamiljer och barnlösa skulle vinna på om förslaget blir verklighet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar