13 juni 2015

Om Lisa, rasism, EU och brott


Aftonbladet berättar att litauisk polis har bekräftat att två av de misstänkta är medborgare i Litauen. Det har i media antytts att de är byggnadsarbetare.

Tro mig; Jag har många vänner som är invandrare eller bördiga från en annan kontinent. T ex har flera av mina nära vänner en förälder från det ”allra mörkaste” av Afrika. Trots att de är svenskar, födda som svenska medborgare i Sverige, möts de stundtals av regelrätta påhopp av människor som ifrågasätter deras existensberättigande i vårt land.
De arbetar, betalar skatt, ja ”gör rätt för sig” men anses ändå inte passa in i vårt samhälle.

Samtidigt finns det massor med människor som kommer till vårt land för att skaffa mat för dagen. Om dessa är EU-medborgare så behövs ingen kontroll – regelverket ger dem rätt att verka i vårt land, om de registrerar sig hos våra myndigheter.

Många är de från forna östländer som arbetar på byggen, som hästskötare på svenska gårdar och med mycket annat. Utan att kunna ett ord svenska, utan att ha en aning om traditioner, utan en vilja att lära sig men bara fulla av förväntningar om att skapa en framtid för sig själva och sina släktingar.

I inflödet av EU-medborgare finns naturligtvis de som har en skev bild av vad som är tillåtet, hur en kvinna ska bemötas, hur mycket alkohol det är lämpligt att inta i samband med arbete eller som helt enkelt inte har det renaste av mjöl i sina medbragda påsar!

Polisen i Norrland berättade för någon vecka sedan om ligor från Baltikum som gör räder i Sverige. Bostadsinbrott, lyxbilar som stjäls och fraktas österut, guldsmeder som rånas och gud-vet-allt.

Så länge icke-svenskar begår vidrigheter i vårt land så kommer rasismen att flöda och SD få allt högre opinionssiffror. Allt medan svenska, ärliga, medborgare ifrågasätts.

Arbetsgivare kommer att utnyttja papperslösa, cirkusar kommer att fuska med dokument till Migrationsverket, suspekta kräk kommer att kräva sex av de (svart-)arbetare som kämpar för sin överlevnad. Allt medan den färgade svensken ifrågasätts!

Jag är inte alldeles säker på att det fria flödet av EU-medborgare är det bästa! Jag vill dock gärna tro på idén att endast ett enat Europa orkar stå upp för freden medan många andra länder slits sönder av strider.

Så länge det fria flödet innebär att mördare kommer till vårt land så har vi mycket att göra. 

Ett exempel kan vara att försöka göra skillnad på svenskar som inget hellre vill än att bidra till ett bra land och de som har en annan agenda. Hur detta skulle gå till är ytterst oklart!

Att hysa rasistiska åsikter är, en dag som denna, inte rätt väg att gå. Lika lite som den fria rörligheten förtjänar att uppmärksammas just i dag! Även om den senare vägen borde vara bra mycket bättre än den förra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar