20 juni 2015

Om brev, aprilskämt och moms!

Momsenbrevförsändelser försvinner första april nästa år.

SR Ekot påstår att det normala brevportot på 7 kronor då kommer att kosta 5,60 ”om hela sänkningen kommer konsumenterna tillgodo.”

Någon annan än SR Ekot, eller TT som citerar nyheten, som tror att detta, på fullaste allvar, kommer att stämma överens med sanningen?

Självklart kommer Postnord, tidigare Posten, att utnyttja möjligheten att smyghöja portot och skylla på ”omkostnader”, ”löneläget”, bla-bla-bla, och se till att sopa hem några kronor mer på varje brev vi skickar fortsatt!

Postnord, som distribuerar post efter eget godtycke och där brevbärare tycks tyngda under en oförstående arbetsledning kommer självklart att tillgodogöra sig det som vi, som fortsatt gillar att skicka ett ”gammaldags” brev, förväntar oss att få oss tillgodo!

Vilket aprilskämt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar