16 juni 2015

Källskyddet en demokratisk rättighet!

Högsta domstolen har beslutat att åklagaren inte får göra husrannsakanAftonbladets redaktion.

Bakgrunden är, som de flesta redan känner till, att åklagaren vill komma åt bilder på misstänkta rånare, bilder som tidningen publicerade pixlade.

HD gör helt rätt i sin initiala bedömning, även om ärendet inte är definitivt avgjort ännu. Visserligen stoppade Svea Hovrätt också till en början begäran om husrannsakan men föll senare till föga. Förhoppningsvis inser HD allvaret i frågan och står fast vid den preliminära bedömningen även vid ett definitivt domslut!

Aftonbladet hävdar envist att källskyddet gör det omöjligt för dem att lämna ut filerna med de eftertraktade bilderna. Däremot har tidningen erbjudit papperskopior, något som åklagaren inte finner tillräckligt.

Källskyddet måste få fortsätta att vara en demokratisk bärande pelare i ett rättssamhälle!

Allt annat vore förödande! Därmed inte sagt att rånare per automatik bör kunna komma undan lagens långa arm!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar