24 december 2016

Vårdskillnad mellan Drottningar och andra!

I sjukvårdens Sverige är det skillnad på folk och folk!

Jag har tidigare berättat om den kvinnliga släkting som när hon kontaktade vårdcentralen p.g.a. en svår luftrörsinfektion fick veta att om hon framhärdade i att vilja ha en läkartid så skulle hon med all säkerhet ”ta livet av ett spädbarn.”

Vi har kunnat läsa att de senaste dagarna att gravida skickas till Finland för att föda p.g.a. brist på vårdplatser.

Många är exemplen på vanligt folk som nekas vård.

Men för en Drottning gäller helt andra regler!

Förutsatt att det är som hovet påstår, att Drottningen ”mår efter omständigheterna väl” så sticker det en smula i själen att hon får vila upp sig minst två nätter på sjukhus, på en vårdplats som säkerligen någon annan skulle ha behövt bättre! Är Drottningen mer illa däran är det märkligt att vi inte får veta detta

Hur som helst; Kanske dör ett spädbarn i natt!?!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar