3 december 2016

Parkinsons sjukdom - forskare nära en lösning?

Med bekanta som drabbats av Parkinsons sjukdom så följer jag med stort intresse alla forskningsrön som berör den hopplöst nedbrytande sjukdomen.

BBC citerar tidningen Cell och berättar om forskarna som nu lett i bevis, åtminstone när det gäller råttor, att sjukdomen beror på elaka bakterier i magen.

De utsatte försöksråttor för alpha-synuclein, ett protein som ligger bakom att man drabbas av Parkinsons sjukdom. Endast råttor med de nu urskiljda onda bakterierna utvecklade sjukdomen, som i början medför skakningar och på sikt ofelbart leder till döden då hjärnan utarmas.

Forskarna säger att försök på människor nu ska inledas.

Själv tänker jag; Varför dröja?

Är det etiskt rimligt att vänta på många års forskning för att konstatera att rönen efter råttesterna stämmer?

Är det inte bara att sätta igång och behandla alla som drabbats av den vidriga sjukdomen och se till att de små kräken till onda bakterier i magen får möta sin baneman?

Vad har en sjukdomsdrabbad egentligen att förlora på att försöka? Precis ingenting skulle jag vilja påstå!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar