5 juni 2016

Om ett svenskt helgon och de som vet eller borde veta!

Det finns sannerligen många människor på vår jord, både långt borta och till oss alla mer personligt bekanta, som anser sig vara helgon i olika grad men det är mer sällan vi i Sverige får oss ett alldeles eget sådant sanktionerat av den katolska kyrkan.

När Elisabeth Hesselblad i dag helgonförklarades av Påven på Petersplatsen i Rom var det sisådär en 600 år sedan senast det begav sig.

Jag följde, av och till, mässan via olika nyhetsmedier som sände tillställningen på minst sagt olika sätt och med vitt skild kvalitet.

Tänk, det är något alldeles speciellt med SVT:s frilansare Kristina Kappelin i Rom, eller i alla fall med sättet hon pratar på. Jag totalfascineras varje gång vi ges tillfälle att lyssna till de klokskaper hon presenterar. Alltid välgenomtänkta och angelägna reportage som framförs på något som inte går att definiera. Är det någon obegriplig dialekt som Kristina försöker dölja? Hur som helst finns ingen nu levande svensk som talar svenska som hon och jag lyssnar beundrande! Härligt att höra Kappelin i dag från Rom!

Katolska mässor i allmänhet och från Rom sända i synnerhet är bland det träaktigaste jag kan tänka mig. Psalmer av en typ som kan få vem som helst att falla i djup medvetslöshet och eoner långa predikningar på italienska, oftast av någon officiant som inte kan italienska. Gäsp!

Men ett svenskt helgon är alltid ett svenskt helgon och då gäller det att bita ihop och när en av körerna sjöng ”Ack Värmeland du sköna” så fanns musikinslag av mer lyssnarvänligt slag.

En annan Kristina, Kristina Hellner, kommunikationsansvarig vid Stockholms katolska stift, deltog i Expressens webb-sändning. Kristina kunde berätta att Elisabeth Hesselblad ”levde i slutet av 1800-talet”. För att komma från en kommunikationsansvarig för Påvens undersåtar i Sveriges huvudstad var detta ett minst sagt illa påläst påstående.

Hesselblad levde den första tredjedelen av sitt liv under 1800-talet men till största delen var hon verksam under det efterföljande seklet. Hellners utsagor kommer därför aldrig att bli saligförklarade! Amen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar