2 januari 2016

Pensionerade poliser och lärare förväntas värpa guldägg!

I skuggan av regeringens misslyckade och handlingsförlamade passivitet inför det som kom att bli tidernas flyktingvåg genom Europa har vi i media kunnat läsa om poliser som väljer att lämna sitt yrke på grund av usla lönevillkor och en arbetsmiljö som stundtals tycks vara ett glömt kapitel av de som har att ansvara för densamma.

Sedan regeringen beslöt att införa gränskontroller har hela Polis-Sverige tvingats bidra med mängder av personal för att stötta kollegor i Skåne med arbetet att hålla gränserna övervakade.

TV4-nyheterna berättar i dag att polisen i Västernorrland kallar in pensionerad personal för att hjälpa till med det polisarbete som nu halkat efter betänkligt. Det handlar om brott som förblir outredda och högar med utredningsarbete som samlar damm.

En polis som TV4 intervjuar berättar att det är nästan tre år sedan hon pensionerade sig.
Jesper Claesson, kommissarie i Sundsvall påstår att det handlar om rutinerade poliser ”som snabbt kan komma i produktion.” Hans ordval får mig att tänka på höns som på ålderns höst förväntas värpa guldägg!

Nu vet jag inte vad kommissarien menar med att ”snabbt” komma in i arbetet men såvitt jag vet så är det åtskilliga lagar och förordningar som ändrats, strukits eller tillkommit under de senaste tre åren. Dessutom borde det vara så att ett antal förändringar i arbetsrutinerna skett sedan avtackningsfikat för de som nu återvänder till ordningsmaktens korridorer. 
Förutom det faktum att gamlingarna inte ens återvänder till den myndighet de lämnade eftersom Polismyndigheten nu är rikstäckande i stället för att vara den lilla länsbundna myndighet som de en gång lämnade bakom sig.

Att de ”snabbt kan komma i produktion” kan därför knappast vara ett med sanningen överensstämmande ordval.

Även landets skolor kallar in pensionerad personal för att möta det ökande trycket av flyktingar i behov av skolgång.

Samtidigt som en långsiktig vision saknas från vår regering tycks de samhälleliga brandkårsutryckningarna bli allt fler.

Det är inte bara bekymmersamt! Det är ryggradslös regeringspassivitet på gränsen till anarki!

Vart är Sverige på väg?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar