30 oktober 2013

Om skolval, skolors val och friskolor!

SVT:s program ”Uppdrag granskning” avslöjar i dag att vissa friskolor väljer och vrakar bland tänkbara elever.

Elever som upplevs som problem får besked om att skolan inte har plats och att köerna är långa medan ”duktiga” barn erbjuds plats.

Om detta kan man tycka mycket och det är det också många som gör!

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) kallar beteendet oacceptabelt och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén kallar det hela för en ”regelrätt skandal”!

Ja, det lär vara ett antal rektorer som, helt rätt, borde skämmas i dag men samtidigt kan jag inte låta bli att tycka, åtminstone lite, annorlunda än vad Björklund och Sirén gör.

Genom åren har det, ganska regelbundet, föreslagits att s k elitskolor, för särskilt studiemotiverade elever, borde tillåtas.

Jag själv tog mig en gång i tiden, efter ett par års försök, in på Adolf Fredriks musikskola i Stockholm. Intagningsproven var många och krävande och gallringen av oss aspiranter var tuff! På den tiden fanns inte några friskolor men inte blev det några skandalstormar då! Tvärtom! Lärarna på skolan insåg att vi elever var rädda om vår sökta utbildning och de var inte sämre än att de krävde mer av oss även i andra ämnen än just musik!

Debatten om skolors möjligheter att få påverka vilka elever de borde erbjuda plats skulle måhända föras i ett annat tonläge än dagens.

Om det nu är ”fel” på skollagen så kanske det är dags att revidera den! Samt att sluta med att tvinga på smarta kids klasskamrater som varken främjar deras eller deras klasskamraters möjligheter till den, för individen, bästa utbildningen!

3 kommentarer:

 1. Ja problemet är lite komplicerat. Och ifall skolorna alls har möjligheten att "välja" elever så kommer de förstås att föredra lugna och någorlunda ambitiösa alternativ.

  Borde skolorna alls kunna välja? Är det bra ifall de som anses vara problematiska snabbt identifieras och då får specialbehandling. Genom att skickas till extrastöd eller liknande? Antingen på sin önskade skola eller annan, som har speciella resurser för just sådant.

  Att bara halsstarrigt skrikkräva en tvångsplacering av problembarn solidariskt utspridda bland normala elever för att jämna ut plågorna. Det är nog inte heller det allra vettigaste. Problemen löser sig nog inte för det. Annat än från politikerperspektiv. Där en utspridd, jämn och grå enhetlig verksamhet utan någon märkbar aktivitet alls ofta tolkas som det enklaste, mest bekväma och ett tecken på att "verksamheten flyter på". Samt med rätt glasögon, rättvist och jämlikt.

  SvaraRadera
 2. Man kan förstå att det är lockande för friskolor att välja de elever som kräver minst specialbehandling och resurser, men det är moraliskt fel att stänga ute vissa utvalda elever. Alla ska ha lika tillgång till utbildning. Sen kan man även diskutera om man i skolorna borde separera de med särskilda behov från de övriga eleverna. Vad tycker du? Jag har gjort en omröstning på plusett: http://www.plusett.nu/omrostning-3743/tycker-du-att-man-borde-skilja-barn-med-bokstavsko

  SvaraRadera
 3. Det är ju så att även kommunala skolor väljer bort barn som har problem. Jag har en dotter som lärarna inte vill ha på skolan och vill flytta henne till en annan kommunal skola, för när skolpersonal får tryck från skolinspektionen att ge extra stöd till elever så väljer en del rektorer och lärare att diskriminera en elev och uttrycker missnöje genom att inte ge skoleleven stöd. De finns stora problem i den kommunala skolan. Det här problemet finns inte bara i friskolor. R H

  SvaraRadera