17 oktober 2013

Om knarkare, daltande och död!

Knark är skit! Det tror jag att de flesta är överens om. Däremot tycks de flesta samtidigt tycka att det ska daltas med de som är narkotikaberoende. Det tycker inte jag och det kommer jag aldrig att tycka!

I dag berättas det att polisen gjort ett rekordbeslag av kokain i samband med en husrannsakan utanför Landskrona. 120 kilo av det Stureplanska favoritpulvret låg gömt under ett hus. Stort grattis säger jag till upptäckarna. I kampen mot narkotika är det skånska fyndet mycket bra!

Samtidigt berättar i dag SR Ekot att det är fler som dör i Sverige av metadon och subutex, medel som används i avvänjningssyfte, än av heroin.

Kerstin Käll, överläkare på beroendekliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, säger att detta beror på att missbrukare ”säljer en del av sin medicin”.

Ett ganska märkligt uttalande tycker jag!

Med tanke på att metadon är en beroendeframkallande drog ska behandling med densamma ske under mycket noggrann kontroll, t ex genom att sjukvårdspersonal faktiskt ser på när ”patienten” tar sin dos. Hur det därför är möjligt att Kerstins, och andra läkares, patienter ändå lyckas sälja delar av sin avvänjningskur hade varit intressant att höra.

Dessutom borde nyheten att folk dör som flugor även av ett avvänjningspreparat få till följd att denna typ av behandling ifrågasätts i det stora hela. Det blir liksom lite tillbaka till den debatt som fördes då metadonbehandling infördes: Varför ersätta en drog med en annan drog?

Men daltandet, sprututbytesprogrammen och subutexutdelandet tycks ha kommit för att stanna och knarkliberaler världen runt fortsätter sin stundtals framgångsrika lobbyism.

Själv tvingas jag konstatera att det finns sådant jag aldrig kommer att förstå!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar