15 oktober 2013

Att surfa u.p.a. finns inte!

I natt kom det nya ”uppseendeväckande” nyheter om NSA och det s k spioneri som USA påstås ägna sig åt.

Bl a upprörs folk av att deras adressböcker i Hotmail, Gmail, Facebook m fl granskas i brottsförebyggande syfte.

Ja, om man använder sig av cyberspace och inte förstår hur många ögonen och öronen är som tittar och lyssnar så kanske man borde göra ett nytt försök att förstå!

Något som roar denne bloggare är en, förvisso helt ovetenskaplig men ändå, undersökning som SR Ekot har på sin sajt.

På frågan ”Är du orolig över att din nätaktivitet kan övervakas?” har, när detta skrivs 1229 personer svarat. Av dessa svarar 29 % ”Ja, det är dags att stänga ner mina konton!”

I den bästa av världar borde det vara personer som aldrig använder en dator som valt detta svarsalternativ. Närmare sanningen är dock troligen att människor i allmänhet är så patetiskt naiva så att de inte förstår bättre och att de lever i tron att alla de sajter de använder sig av saknar kontakter med omvärlden.

Kanske handlar det också om personer som, alltför sent, insett att den aktivitet de ägnat sig åt på nätet inte skulle lämpa sig för en större spridning?

Som tur är svarar 37 % av de tillfrågade ”Nej, jag har inget att dölja.”

Skönt! För ett kort ögonblick tappade jag tron på hela mänskligheten men än finns det, i alla fall en dryg tredjedels, hopp kvar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar