27 juni 2014

Ambulans med rätt att döda?

Nu har det hänt igen;

En person, en 28-årig kvinna, har avlidit kanske helt i onödan!

TT rapporterar på fredagskvällen om att Karlskoga lasarett gjort en lex Maria-anmälan med anledning av att en kvinna avlidit sedan ambulanspersonal avfärdat henne som drabbad av vinterkräksjuka när hon i själva fallet drabbats av akut bukhinneinflammation.

Hon hittades morgonen efter död i sin säng!

Hur är det möjligt att liknande fall tillåts ske i Sverige, år 2014, gång efter gång efter gång?

En person som ringer 112 p g a oro för det egna hälsotillståndet bordet bums fraktas till ett sjukhus för vidare utredning!

Är det hela ett ”falsklarm” borde det kanske vara möjligt att fastställa att så är fallet och därmed avkräva ersättning, av den larmande, för alla kostnader som samhället drabbats av men fram tills att så är fastställt borde det vara allas rätt att, i fruktan för det egna livet, snarast köras till mer professionell personal än ambulanspersonal som under budget- och stressrelaterade problem på plats i ett sovrum ska bedöma om någon är döende eller ej!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar