20 juni 2014

Om könsstympande Norrköpingsföräldrar!


Sedan i mars har ett 60-tal fall av kvinnlig könsstympning upptäckts. I en skolklass med 30 flickor hade alla blivit könsstympade.

Sedan 1982 är könsstympning förbjudet i Sverige och sedan 1999 är det straffbart även om ingreppet sker utomlands.

Ann-Christine Johansson, verksamhetschef vid Centrala elevhälsan i Norrköping, säger till SvD att föräldrarna ofta utsätts för hårt tryck om att könsstympa sina döttrar när de reser hem till sina ursprungsländer. Hon berättar också om att de ofta utfärdar dokument där det står vilka straff som väntar om döttrarna är stympade vid hemkomsten. Detta dokument ser föräldrarna ofta som ett stöd påstår Johansson vidare.

I den aktuella klassen lär många av flickorna vara födda i Sverige!

Varför får vi inte samtidigt veta att samtliga inblandade föräldrar anhållits, kanske häktats, väntar rättegång och en mycket lång tid bakom lås och bom? För så borde de väl ändå vara? Allt annat ter sig ofattbart!

Oavsett ”hemlängtan” till ett land de någon gång flytt ifrån borde det rimligen ligga hos varje god förälder att, år 2014, skydda sina egna döttrar från en traditionsbunden och livslång tortyr. Att de ändå väljer att ta med sina döttrar tillbaka till en obildad stenålder är inget annat än grov misshandel!

Jag hoppas att samtliga inblandade Norrköpingsföräldrar i dag har blivit polisanmälda! Som en start!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar