19 november 2013

Polisen säljer stöldgods och stämmer köparen!

Ibland, ganska ofta faktiskt, publiceras nyhetstexter som väcker fler frågor än de ger svar.

TT berättar i dag om den bronsbysten, föreställande Johan Jacob Döbelius, som stals i Helsingborg i april.

Vi får veta att polisen hade den på sin hittegodsavdelning men att den, ”i brist på spaningsuppslag”, såldes på auktion. Köparen misstänkte att han hade köpt en dyrgrip och började själv efterforska. När ägaren fann förklaringen så begär han/hon ersättning för verket och sin egen detektivinsats.

Kronofogden ingrep och beslagtog bysten efter att den nye ägaren stämts.

Frågor:
Att sälja stöldgods på auktion, är inte det detsamma som häleri? Borde inte Skånepolisen JO- eller hälerianmälas?

Varför är det orimligt att den nye ägaren kräver ersättning?

Drabbas den nu stämde, och numera f d, ägaren av misstanke för något brott och i så fall varför? Köpet skedde, såvitt det går att bedöma av TT:s text, ju ”i god tro”.

Som sagt; Ibland är nyhetstelegram minst sagt ofullständiga!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar