6 november 2013

Om register, JO, DO, syrianer och maffiametoder!

DN skriver att en intresseorganisation för syrianer anmält polisen i Stockholm både till JO och DO för att de registrerat syrianer och deras barn!

Men? Kan inte folk bara ge sig? Typ genast?

Jag vet att ”vanligt” folk i min barndomsstad Södertälje under många år levde i skräck och knappast vågade sig ut på stadens gator. Detta därför att det s k ”Södertäljenätverket” styrde staden med något slags järngrepp!

Polisens möjligheter att få ansvariga bakom nätverket bakom lås och bom hade varit noll och intet om de inte fått upprätta register för att driva utredningsarbetet framåt!

Den icke-namngivna ”intresseorganisationen” har att förklara varför en stad, ännu i dag, fortsatt borde ha varit under ett välde styrt med maffialiknande metoder!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar