27 augusti 2013

Om kalla kriget och en sjuk självbild!

"Vi ville underminera kommunismen med kontakter i stället för att bygga murar.”!

Pierre Schori uttalar sig, med anledning av DN:s artikel i dag, om att de svenska socialdemokraterna, under kalla kriget, diskuterade svensk inrikespolitik med Sovjetunionens ledning. Samt att samma socialdemokrater, bland dem Schori själv, också informerade IB om vad som avhandlades.

Runt radioapparater, med termoskannor och hembakat, tindrade sosse-indoktrinerade folkhems-svenskar när de andäktigt sög in allt som företrädare för socialdemokratin under många, långa, år hjärntvättade oss med.

Det är Olof Frånstedt, tidigare chef för SÄPOs kontraspionage, som i en kommande bok, ”Spionjägaren”, väljer att dra ned byxorna på Schori & Co. Frånstedt konstaterar, helt riktigt, att ”svenska folket har rätt att veta”.

Schori, av IB kallad ”Källa 1152”, hade kunnat säga många begåvade saker i sin kommentar. Med en karriär bakom sig som Kabinettsekreterare, FN-ambassadör, olika statsrådsposter, EU-parlamentariker mm så hade det kanske förväntats något mer av Pierre.

I stället blottlägger han den snedvridna, och uppblåsta, självuppfattning som det står alltmer klart att det kalla krigets företrädare för den svenska socialdemokratin innehade.

Vi ville underminera kommunismen…”

Yeah right???

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar