19 oktober 2016

Ygeman lirar SD:s musik!

Jag tror fortsatt på EU som en enande, inte ”exitande”, kraft och jag tror på att de länder som ingått ett antal avtal har att följa dessa för att ordningen, och freden, ska upprätthållas!

Därför förvånar det mig storligen att inrikesminister Anders Ygeman (S) i dag skriver brev till Bryssel och påstår ”vi behåller vår handlingsfrihet att kunna förlänga gränskontrollerna.” 

Han avser naturligtvis de kontroller som sker sedan länge mellan Sverige och Danmark.

Ett solklart lagbrott mot det s k Schengenregelverket som stipulerar att ett medlemsland kan införa tillfälliga gränskontroller men max under sex månader, något som Sverige sedan länge har passerat!

Den socialdemokratiskt-miljöpartistiska regeringen väljer alltså att bortse från delar av det regelverk som Schengen-länderna gemensamt beslutat om.

Regeringen Löfven väljer att tillämpa regelverket lite hipp som happ. Det som faller på läppen får tillåtas gälla men det som inte passar för tillfället ska obstrueras emot även om Sverige tidigare förbundit sig att följa regelverket och även om Löfven & Co påstår sig vara EU-vänner!?!

Ygemans brevskrivande får Sverigedemokrater i riket att jubla.

Själv blir jag bara beklämd!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar