29 oktober 2016

Skrota den "normala" tiden!

I natt är det dags igen!

Den, åtminstone om någon frågar denne bloggare, förhatliga vinter- aka normaltiden inträder i Europa.

Till min stora glädje tycks dock ett större antal av populationen nu ha börjat förstå att det inte är sommartiden vi vill bli av med utan vinter- aka normaltiden!

De insändarskribenter som under senaste veckan har överbelamrat tidningssidor i riket, de som kräver ”normaltid” året runt, har fortsatt inte fattat att solen från och med i morgon går ned strax efter 14-rycket medan en bibehållen ”sommartid” skulle innebära en timme längre dagsljus på eftermiddagen.

Den som söker i min blogg ska finna att jag tyckt till i frågan mången gång!

I nyhetsflödet i dag påstås kloka saker som att barnfetma skulle minska om dagen fick en timme mera ljus under vinterhalvåret.

Samtidigt lär det inte vara något lättvindigt jobb att se till att vi i Sverige skulle tillhöra en annan tidszon än vad våra europeiska grannar gör. Men vem säger att de har rätt och att vi har fel?

Vi gillar alla olika och därför bör det ”normala” skrotas. Låt oss genast börja processen att övertyga resten av Europa om att ljuset är svaret på alla frågor och att mörkrets krafter har tillåtits ta alltför stor plats i våra liv under alltför lång tid!

Skrota vinter- aka normaltiden! Snarast!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar