24 oktober 2016

Visst är inte Lena Tysk polis i morgon?

”Har du pratat om det här i media är du död.”

Låt oss leka med tanken att en av Carin Götblads högra händer, Lena Tysk, sagt just så till en underordnad, fortfarande i befälsposition.

Låt oss fantisera om att uttalandet kommit efter att den underordnade, polischefen i Sala, Agneta Kumlin, pratat med media om att verksamheten inom den nya Polismyndigheten lämnar en hel del att önska.

Låt oss tro på att Lena Tysks utfall åhördes av ett antal vittnen, något som påstås av SVT Nyheter.

Låt oss, även om vi har svårt att tro att det är sant, tro att det hela verkligen har inträffat, att vittnena finns och att Lena Tysk försökt mörka sin egen oduglighet trots sin stora tilltro till den omorganisation, inom det svenska polisväsendet, som helt uppenbarligen håller på att sluta i katastrofal misär.

Visst skulle då Lena Tysk i morgon bitti inte längre vara anställd vid Polismyndigheten?

Visst skulle då heller inte den närvarande vid den påstådda händelsen som i en kommentar till SVT Nyheter säger "Jag kanske inte skulle ha kritiserat så öppet", vara anställd i morgon bitti?'

Snälla någon, säg att det är så!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar