6 oktober 2016

Kommunikativ kollaps vid Polismyndigheten!

Unni Jerndal, en gång vass journalist på SVT Aktuellt och Ekonominyheterna på TV4, sedermera vid Riksgälden och under ett drygt år kommunikationschef vid Polismyndigheten meddelade i dag att hon kastar in handduken.

Hon är helt överens med Rikspolischef Dan Eliasson att de alls inte är överens. Skönt att de är överens om detta i alla fall!

Jerndal har gjort ett par märkliga uttalanden under sin tid vid Polismyndigheten men i övrigt har bristen på kommunikation varit öronbedövande.

Vilka de olika ståndpunkterna mellan Jerndal och Eliasson varit får vi kanske veta så småningom.

Förhoppningsvis ville Jerndal mer aggressivt ta i tu med det polisledningen misslyckats med.

Jag tänker på erfarna poliser och nyutexaminerade polisaspiranter som lämnar myndigheten så som råttor lämnar ett sjunkande skepp. Jag tänker på beskrivningarna om för hög arbetsbelastning och för låg lön och jag tänker på den utlovade ökade synligheten av poliser som blivit till intet!

Mycket av missnöjet inom Polismyndigheten beror i grund och botten på att ledningen totalt misslyckats med internkommunikationen och att ”se” fotfolket.

Om det är Eliassons eller Jerndals fel återstå att se men jag satsar en peng på att det hela inte är Jerndals fel!

Fel är det i alla fall av den media, när dessa rader skrivs t ex Expressen, som påstår att en högt uppsatt polis i dag har lämnat myndigheten. Om inte Eliasson har avgått, såvitt jag vet har han tyvärr inte det, så måste Expressen avse Jerndal. Hon har aldrig varit, är inte och kommer aldrig att bli, i alla fall inte som det verkar i kväll, polis. Hon var, liksom en tredjedel av myndighetens anställda är, civilanställd som inte bär polistitel.

Vad som än fick Jerndal att lämna så är det hela ännu en spik i kistan och en kommunikativ kollaps för myndigheten vars anställda har att förhindra och beivra brott.

Det är kriminellt av regeringen att låta den svenska poliscirkusen få fortsätta utan att nödvändiga åtgärder vidtas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar