29 oktober 2016

För statliga chefer tycks andra lagar gälla!

För personer i chefsposition inom statliga myndigheter tycks andra lagar och regler gälla än för oss andra.

I efterdyningarna till den märkliga utvecklingen i fallet med Lena Tysk, polischefen som hotade en underordnad chef, berättar SVT Nyheter Jämtland i dag om Patricie Arvidsson, säkerhetsstrateg vid Försäkringskassan. Patricie tycks ha blivit paria i samband med att hon avslöjade oegentligheter vid sin arbetsplats.

I dag vänder chefer bort huvudena, eller byter helt enkelt riktning, när de möter henne och inte till en enda intervju har hon blivit kallad när hon sökt tjänster hon är mer än kvalificerad att utföra.

Vad är det som händer?

Är det per automatik så att den som får en statlig chefsposition anser sig stå högre på skalan på andra sätt än de rent hierarkiska? Bortfaller arbetsmiljö- och personalansvaret i samma ögonblick som anställningskontrakten med de, ibland, omotiverat skyhöga lönerna och de fina titlarna undertecknas?

Erik Hägglund, polisinspektör i Västmanland, skrev en fantastisk debattartikel i gårdagens Expressen. Erik arbetar i lokalpolisområdet Norra Västmanland och det är hans chef, Agneta Kumlin, som utsattes för Lena Tysks utbrott. Erik konstaterar att det nu är dags för kampanjen ”Nu får det fan räcka” och han menar naturligtvis det sätt som Kumlin blivit behandlad på. Eller inte blivit behandlad på!

Erik påstår att varken regionchefen Carin Götblad eller rikspolischef Dan Eliasson bemödat sig med att kontakta Kumlin för att kolla av läget. Skandal är ett för milt sätt att beskriva detta på, om det stämmer!

För Götblads del torde det minst handla om bristande arbetsmiljöansvar! Att hon inte anmälde Lena Tysk utan lät Lena anmäla sig själv är också en försvårande omständighet.

Men kanske handlar det om att Götblad, som i intervjuer berättat att hon beundrar råttorna i Kronobergsparken i Stockholm, numera anser sig rida på så höga hästar att inga som helst lagar eller regelverk längre gäller för henne?

Det är utmärkt att anställda vågar stå upp för sin egen heder. Det är lika utmärkt att media rapporterar och jag hoppas att journalistmurvlarna fortsätter sin nyväckta vana att gräva djupare i den statliga chefsrötan!

Nu får det, helt klart, fan räcka!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar