23 februari 2017

Stockholm stad skyldig till miljökollaps!

Jag står i främsta ledet när det gäller uppskattning för att området och gatorna runt Sergels Torg nu får en uppfräschning och renovering.

Jag står i absolut sista ledet när det gäller uppskattning för att trafiksituationen i city inte redan på förhand har analyserats och att det inte presenterats en rimlig lösning över vart trafiken ska ta vägen medan arbetena pågår.

Mäster Samuelsgatan, Malmskillnadsgatan, delar av Regeringsgatan och andra gator i närområdet är varje vardag från 15-tiden, och ca tre timmar framåt, en enda gigantisk parkeringsplats. En miljömässig kollaps!

Även vi som inte vanligtvis färdas med bil i Stockholms city drabbas. Ett antal av SL:s busslinjer fastnar i smeten.

Som fordonsförare i Stockholmstrafiken tycks det vara mera regel än undantag att hjärnan lämnas hemma när den egna bilen ska framföras.

Att beskåda skådespelet i korsningen Malmskillnadsgatan/Mäster Samuelsgatan, där ”alla” åker ut mitt i korsningen och ingen kommer någonstans alls är en komisk tragedi! De flesta av er skyldiga borde fråntas ”lappen” per omgående!

Att många trafikanter uppträder som idioter är måhända ett olösligt problem. Att Stockholm stad inte tänkt klart före arbetena påbörjades är en obegriplig skandal!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar