7 februari 2017

Kombon Putin och familjevåld okej!

TT berättar att Vladimir Putin nu har undertecknat den lagändring som innebär att det är okej för ryska män att banka skiten ur sina fruar och barn utan att riskera några allvarligare följdverkningar.

Dmitrij Peskov, talesperson för Kreml, meddelar att ”olika yttringar inom familjerelationer” inte går att jämställa med våld utanför familjen.

Den ryske man som örfilar upp sin fru eller tar till mattpiskaren över barnens ryggar riskerar från och med nu möjligtvis böter, eventuellt samhällstjänst eller, i allvarligare former av familjevåld, möjligtvis 15 dagar bakom lås och bom.

Jag säger bara: Grattis Ljudmila Putina!

Du lyckades fly undan det bisarra välde din make bedriver när du skiljde dig från honom 2014!

Antar att du åkte på ett antal fetsmällar men hoppas att du så smått börjar komma över tyranniet och kanske lyckats finna dig en vänligare boyfriend!

Ditt land uppträder alltmer människoovänligt och din f.d. makes namnteckning på dagens lagändring, och ”vänskapen” med Amerikas nytillträdde president, är ett bevis på att världen är såpass ur led att sans, räddning och stabilitet är ord som förångas långt borta vid horisonten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar