23 september 2015

Om skumbjörnar och prissättning!

Godisbjörnens väl och ve är avgjord i domstol! Eller nåt...!?!

En tysk domstol beslutade på onsdagen att den skumbjörn i choklad, tillverkad av Lindt, inte är en kopia av gelébjörnen tillverkad av Haribo!

Vad skönt att rättsinstanser i Europa ägnar tid, kraft och lönekostnader åt att avgöra så ”viktiga” frågor!!!

Det hela påminner mig om en tid för mer än länge sedan!

Somrar, som mycket ung, tillbringade jag ofta i den lilla sörmländska byn Byle. Långt bortom Vingåker om ni undrar?

Den mycket lokale ICA-handlaren sålde chokladdoppade skumbjörnar som denne bloggare mer än uppskattade som knatte!

Under många år kostade skumbjörnarna 5 öre styck.

Plötsligt, under en sommar i tioårsåldern, höjde Björn (!), och hans hustru i ICA-butiken, priset på skumbjörnarna till 7 öre styck! Det här var under tiden då 1- och 2-öringen redan var borta och allt avrundades till högre eller mindre summor!

Som, redan då, utstuderat besvärlig konsument ifrågasatte jag naturligtvis den högst oschyssta prishöjningen. Men butiksägaren stod fast vid att prishöjningen var nödvändig!

Jag själv avgjorde saken genom att ta EN chokladskumbjörn, gå fram till kassan och begära att priset skulle avrundas neråt till 5 öre. Detta skedde!

Efter att jag genomfört samma manöver ett par, kanske fjorton, gånger så insåg butiksägaren att det var lönlöst att diskutera prissättningen med denne irriterade lintott!

Jag köpte mången chokladskumbjörn denna sommar till ett betydligt lägre pris än andra kunder som inte insett att örena skulle avrundas…..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar