13 mars 2015

Skrota nämndemännen!

TT berättar på fredagen om att Domstolsverket redovisat siffror över nämndemäns ålder och det visar sig att ”folkpoliserna”, tillika vanliga människor utan juridisk bildning, blir allt äldre.

Genomsnittsåldern är nu uppe i 57,7 år för de politiskt utsedda personer som har att skipa rättvisa i landets domstolar. Med röster jämställda med fullt utbildade jurister har nämndemännen en helt osannolik möjlighet att påverka i ett land som ivrar för att kalla sig rättssäkert!?!

Om en 58-årig politiker på dekis måste tillåtas få en utfasning från det volontärarbete han/hon troligen ägnat en stor del av sitt liv åt så anser i alla fall inte jag att detta ska ske genom att bereda möjlighet att påverka domslut i brottmål eller andra rättstvister!

Det borde vara mer än hög tid att Sverige en gång för alla avskaffar systemet med nämndemän, varav många genom åren visat prov på grov fördomsfullhet.

Det heter att nämndemännen skall spegla samhället i fråga om kön, ålder och etniskt ursprung. Så fungerar det uppenbarligen inte i dag.

Det vore möjligen bättre om en utvald instans fick i uppdrag att slumpvis välja nämndemän ur det svenska folket i stället för att kommun- och landstingsfullmäktige väljer de som behöver en avveckling från politiken.

Precis som Svensktoppsjuryn väljs ut hyfsat slumpvis borde urvalet till tinget kunna ske!

Men allra bäst vore det naturligtvis om alla som har att döma hade en gedigen juridisk utbildning. Visserligen finns det rötägg även i denna kategori ämbetsmän men då handlar det ju faktiskt om att de representerar samhället i stort!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar