21 mars 2015

Ryssland och Nordkorea firar freden och kärnvapenhotar!

Kim Jong-un, Nordkoreas diktator, brukar med jämna mellanrum ta till brösttoner och hota de han anser vara sitt lands fiender, främst USA, med fasansfulla vedergällningar, det största av krig samt, inte alls sällan, med kärnvapenattacker.

Det ligger i diktaturers natur att ständigt skylla de egna oförmågorna på andra, vilka dessa än är.

Så är det t.ex. i Venezuela vars president Nicolás Maduros misslyckade socialism gjort att han anser sig nödsakad att offentligt hata allt amerikanskt för att förklara varför hans befolkning inte längre kan hitta toalettpapper i butikerna.

Kuba är ett annat exempel med en egen form av internet som finns för att befolkningen i möjligaste mån ska avhållas från att få demokratiska drömmar.

Ryssland är i raskt takt på väg rakt in i centrum av de allra mest odemokratiskas och despotiskas skara.

Den ryske ambassadören i Danmark hotar våra grannar i söder med atomvapen. Ambassadören Mikhail Vanin skriver en debattartikel i Jyllands-Posten där han framför att sådana vapen kan sättas in mot Danmark om landet ansluter sig till det USA-ledda missilförsvaret. Nu är ju Danmark redan med i NATO så frågan som uppstår är varför detta ryska hot kommer just nu?

Kanske börjar Putin förstå att slutet på hans era närmar sig med rasande rubelkurs och ett pyrande missnöje bland den egna befolkningen. Då gäller det, i sann nordkoreansk anda, att höja den despotiska garden, sälla sig bland de länder vars ledare hotar sig kvar vid makten, skaffar dekret som gör att det egna parlamentet åsidosätts och, framför allt, börja hota med kärnvapen!

Putin får snart tillfälle att skaffa sig ytterligare kunskaper i tyranniets konst då Kim Jong-un är inbjuden till Moskva i början av maj. Som en ödets ironi är den nordkoreanske diktatorn inbjuden för att fira minnet av andra världskrigets slut den 9 maj.

Freden ska alltså minnas/firas av regimerna som 70 år senare, som det tycks urskiljningslöst, hotar andra med kärnvapen! I de maktfullkomligas skara råder uppenbarligen ingen normal logik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar