28 mars 2015

Om journalisters språkliga brister och ett oväntat anfall!

Har du hört talas om den senaste faran för världens djurskötare? Ja, att inhägnader kan gå till anfall? Inte?

Alltså; Jag tror inte ett ögonblick på att journalister i vårt land skulle ha så förfärligt mycket stressigare på jobbet än andra yrkesgrupper. Jag tror att det i många fall handlar om att journalistyrket drar till sig människor som inte bara är publiceringskåta i allmänhet utan exhibitionister i synnerhet. I kombination med att ha skolkat från alltför många lektioner i svenska språket är det inte optimalt att mediekonsumenter ska tvingas ta del av de alster som dessa skribenter fort och fel lägger ut i cyberspace!

Under fredagen dödades en tigerskötare i Kina, något som en redaktör på TT finner lämpligt att berätta om i ett telegram som, okritiskt, publiceras i många av landets tidningar.

Bl a får vi veta följande: ”Djurskötaren var i färd med att städa tigerns inhägnad när den hoppade på honom och bet honom”.

Ridå TT! Och ännu en gång sänder jag en tacksamhetens tanke till min svenskalärare i högstadiet! Jag önskar att flera skulle ha fått förmånen att studera vårt språk under hennes handledning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar