25 maj 2014

Att rösta är en demokratisk plikt!

Så där ja, nu har jag fullgjort min plikt! Som många andra har jag just röstat!

Jag skriver ”plikt” därför att jag faktiskt anser att det är just det. Jag brukar tänka, varje gång jag får möjlighet att rösta i ett val, att jag gör det för alla dem i världen som inte tillåts tycka fritt i val med flera alternativ att välja mellan.

Jag tänker på länder som Kuba där antalet valbara till parlamentet är lika många som antalet platser som ska besättas eller Nordkorea vars befolkning har en, säger en, kandidat att välja på i varje valkrets. Exemplen är otroligt många fler om vi talar om frånvaron av demokrati i världen!

Att välja sofflocket eller, för den delen, att rösta blankt har jag ingen som helst förståelse för. I min värld är den som väljer att inte välja aktivt inte intresserad av att ha möjlighet att välja! Att döma av det stora antalet förtidsröstande och av de tillströmmande till min vallokal är det dock många i Sverige som börjar inse att det är värt att värna rätten att välja bland många olika alternativ.

Själv valde jag, naturligtvis, ett parti som vill att vi alla ska ha möjlighet att välja fritt bland olika typer av alternativ i så många olika sammanhang som helst. Dessutom kryssade jag en person ur den yngre generationen. Dels för att kandidaten ifråga visat sig ha stora kunskaper om det uppdraget handlar om men också för att det är mer än hög tid för ett generationsskifte i Bryssel!

Hur som helst; Om några timmar stänger vallokalerna och då hoppas jag att alla vettiga röstberättigade har utnyttjat sin rätt att uttrycka sin egen vilja. I demokratins namn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar