1 mars 2014

Talibaner religiöst förlamande!

I Pakistan har 12 människor förlorat livet i attacker med vägbomber riktade mot vaccinationsteam.

Vaccinationerna det handlar om är de mot den fruktansvärda, tillika paralyserande, sjukdomen polio!

Talibanerna anser, förutom att vaccinationer mot polio inte ska få förekomma alls, att läkarna och sköterskorna som utför de hälsobefrämjande åtgärderna är utsända, av väst, spioner som deltar i en sammansvärjning.

Talibanerna som inget annat önskar än att driva kvinnorna tillbaka inomhus önskar således även att deras barn ska bli förlamade offer utan någon som helst framtid!

Med västnärvaro i Afghanistan som snart helt avvecklats lär talibanerna föra kvinnor och barn tillbaka till stenåldern!

Dagens bombdåd i Pakistan visar med all oönskad tydlighet att religiös fanatism, och brist på utbildning, kan göra ett helt folk förlamade!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar