6 mars 2014

Om Koppargården, Carema och offentlig vård!

Bläddrande i dagens utgåva av gratistidningen Metro fastnade mina ögon på ett par rader i Johan Norbergs kolumn som handlade om Putin. 
Men det var inte den texten som fick mig att dra upprört efter andan. Det var Johans dissande, i ett par rader:

Koppargården är sämre. Kommunen tog över Koppargården efter Caremaskandalen. Nu visar en undersökning att de äldres trivsel, trygghet och känsla av inflytande har minskat sedan dess.”

En nyhet som jag missat och som jag förundras över att jag missat då jag anser att det borde ha slagits upp stort i media!

En undersökning gjord av Stockholms stads brukarförening, som presenteras på Vårdförbundets hemsida, ger vid handen att de boende på Koppargården, känd från den s k Caremaskandalen, har det otroligt mycket sämre sedan boendet kommunaliserades.

Agneta Holligworth, i dag verksamhetschef vid boendet, säger att missnöjet inte handlar om ”privat eller offentligt” utan bottnar i att man varit tvungen att göra stora förändringar!

Jag undrar bara; Var är ni i dag, alla ni vänsterdebattörer som förfasades över ”vanvården” vid Koppargården, som ondgjorde er över vinster i välfärden och sade er vilja de äldreboende så mycket bättre???

Förtroendet bland personalen har också dalat! Något som bland annat visar sig i ett ökat antal lex Sarah-anmälningar!

Är det möjligen så att debatten om privat, offentligt och vinster nu visar sig vara en chimär i sammanhanget och att det offentliga inte alls är så perfekt som många vänsterdebattörer och politiker påstår?

Vård ska vara av god kvalitet! Sedan är det otroligt underordnat vem som utför vårdinsatsen och om utföraren får några kronor över!    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar