30 december 2015

En vänsterregims sista andetag?

I Venezuela tillträder det nyvalda parlamentet efter årsskiftet.

Vänsterregimens president Nicolás Maduro och hans socialistparti gör allt som står i dess sinande makt för att förvärra situationen i landet.

Landets högsta domstol får nu avbryta sin julledighet därför att socialisterna ifrågasätter valet av åtta parlamentsledamöter från oppositionen. Om domstolen följer Maduros inspel så innebär detta att oppositionen förlorar den två tredjedels majoritet som de vann vid valet den 6 december.

I förra veckan passade också den avgående socialistmajoriteten på att utse 13 nya domare till nyss nämnda högsta domstol. Just denna parlamentssejour bojkottade, av massor av anledningar, oppositionen.

För en vänsterdespot som Maduro är det uppenbarligen av största vikt att förhindra alla möjligheter till en ljusnande framtid för Venezuelas lidande befolkning.

Den bolivarianska revolutionen gräver sin egen grav och snart kommer förhoppningsvis soluppgången över Caracas. Hur mycket än Maduro & Co försöker att förhindra den!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar